Mevrouw De Vos, vakleerkracht en begeleidster, ging graag in op de uitnodiging van de ‘Diensten Gezinszorg Oost-Vlaanderen’ om met de leerlingen van het zesde jaar Verzorging een heuse zorgwandeling te maken langs vijf workshops die de verschillende aspecten van thuiszorg representeerden.

In de gebouwen van ‘Solidariteit voor het Gezin’ in Zwijnaarde volgden dertien zesdejaars verschillende workshops die bestonden uit realistische en concrete doe-activiteiten uit het werkveld.

De thema’s van de workshops waren respectievelijk:
– Observatie en communicatie
– Pedagogisch handelen
– Zorg voor woon- en leefklimaat
– Directe en indirecte zorg
– Participatie


De vijf verschillende workshops werden ook telkens op een andere manier aangepakt. Er waren rollenspelen waarbij de leerlingen afwisselend de rol speelden van zorgverlener of zorgvrager, maar er waren ook praktische oefeningen of workshops waarbij er casussen werden opgelost.

Mevr. De Vos merkte op dat alle leerlingen zeer tevreden terugblikten op deze informatieve namiddag. De samenwerking verliep heel goed en het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft verder inzetten op de samenwerking tussen school en werkveld.