Op dinsdag 17 september en 1 oktober namen de leerlingen van Integrale Veiligheid deel aan een zogenaamde Field Training Exercise (kortweg FTX) met verscheidene korpsen van zowel de federale als de lokale politie. De FTX vond plaats op Westakker, een voormalig militair domein in Sint-Niklaas. De leerlingen werden vooraf in een infosessie door de mensen van de politie uitgebreid geïnformeerd over de noodzaak van dergelijke trainingen. In de praktijk worden politiediensten bij het handhaven van de openbare orde namelijk vaak geconfronteerd met massageweld. Het is dan ook van groot belang dat ze hierop op een efficiënte en politioneel correcte manier leren reageren.

Om hiervoor te oefenen zijn grote groepen vrijwilligers nodig die de rol van manifestanten opnemen, een rol die tijdens de FTX-oefening weggelegd was voor de leerlingen Integrale Veiligheid. De training was een win-winsituatie voor beide partijen. De politiediensten kregen de kans om verschillende situaties te ensceneren en hiermee aan de slag te gaan als oefening en de leerlingen kregen de unieke kans om deze oefeningen van nabij mee te maken. Zo ondervonden ze aan den lijve hoe het waterkanon kan worden ingezet om grote groepen terug te drijven.

Maar niet alleen de sproeiwagen kwam aan bod. Tijdens deze Field Training kwamen ook de dienst hondensteun en de politieruiters van de cavalerie in actie om deel te nemen aan de oefeningen. Zelfs de speciale eenheden en de helikopter werden ingezet in een oefening waarbij een sniper op een gebouw wordt uitgeschakeld. Voor de leerlingen was het een unieke gelegenheid om deze eenheden aan het werk te zien. Er was bovendien tijd en ruimte om een praatje te slaan met de politieruiters. Heel wat prominenten uit de politiewereld woonden de oefening op 1 oktober bij.