Met prof. dr. Reinhild Vandekerckhove, professor Nederlandse Taalkunde en Sociolinguïstiek aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, kwam er een enorm gewaardeerde taalexpert praten over de sociale variatie in online tienertaal.

Op uitnodiging van mevrn. Menschaert en Vanderroost kregen de laatstejaars een lezing over de schrijftaal die jongeren op online platforms hanteren. Denk aan emoji’s, de losse omgang met leestekens en hoofdletters, de vele afkortingen, schrijven zoals je spreekt,…. Onze leerlingen kregen dankzij deze gastles inzicht in academisch onderzoek en leerden zo o.a. dat klassieke rolpatronen in taal ook opduiken in online communicatie. Zo wil ‘meisjestaal’ bijvoorbeeld net als vroeger mensen verbinden, terwijl ‘jongenstaal’ vooral focust op informatieoverdracht.

Vaak hoor je ook wel eens uitroepen dat jongeren ‘door al dat gefacebook’ niet meer kunnen schrijven. Hoe zit het daarmee? Professor Vandekerckhove haalde deze stelling met haar onderzoek onderuit. Zo toonde ze aan dat jongeren wel degelijk ‘registergevoelig’ zijn. Met andere woorden, jongeren kunnen zeer goed typische chatkenmerken onderscheiden en weten bijvoorbeeld dat ‘sgattig’ wel in Whatsapp kan, maar niet gepast is in een Powerpointpresentatie. Daarentegen slaagden jongeren er niet goed in om klassieke dt-fouten (fouten die dus al decennialang gemaakt worden) te detecteren. Aangezien jongeren echter wel andere taalfouten konden aanhalen en aantoonden dat ze wel taalgevoelig zijn, kunnen we dus niet beweren dat sociale media leiden tot meer taalfouten, of dramatischer nog, tot de afbraak van het Nederlands. Met deze positieve noot en een woord van dank namen we afscheid van professor Vandekerckhove.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op ‘out of the box’ denken en nodigt daarvoor graag boeiende gastsprekers uit.