Op vrijdag 10 januari bezochten de klassen 5 HW, 5 LT, 5 LW, 5 ET en 5 EW in het kader van de vakken ‘Cultuurwetenschappen’ en ‘Nederlands’ de rechtbank van Oudenaarde, het gerechtelijk arrondissement waartoe ook Geraardsbergen behoort.

Tijdens de uitstap maakten de leerlingen onder begeleiding van dhr. Moulaert en mevr. Vanderroost van binnenuit kennis met justitie. ‘s Ochtends kregen ze een infosessie over de structuur en de vaak complexe terminologie van het recht, vervolgens woonden ze verschillende rechtszaken live bij. ‘s Namiddags volgde na de doorworsteling van een concreet dossier nog een rollenspel. De leerlingen kropen daarbij – vaak in vol ornaat – zelf in de huid van de beklaagde, de burgerlijke partij, de procureur, de rechter(s) en de advocaten.

De leerlingen waren tijdens en na de workshop erg enthousiast en toonden zich ‘zeer mondig’. De school dankt alvast ‘Belvue’, de organisatie die in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting de workshops ‘Recht-vaardig’ aanbiedt.

“De inhoud van de workshop sluit rechtstreeks aan bij de leerplandoelstellingen voor cultuurwetenschappen rond recht. Ook leren argumenteren is een belangrijke doelstelling voor het vak Nederlands. De workshop maakte van de rechtsstaat vooral iets levensecht voor de leerlingen waardoor ze een realistisch en betrouwbaar beeld kregen van het werk in een rechtbank. Bovendien worden veel vooroordelen over de rechtspraak via de workshop op erg tastbare manier vermeden.”

Dhr. Moulaert benadrukt het belang van de uitstap: “Dergelijke inzichten kan je binnen het klaslokaal onmogelijk bereiken als individuele leerkracht, daarom zetten we graag in op buitenschoolse bezoeken en workshops. Soms moet je niet ver gaan om externe partners te vinden en de leerstof meer tastbaar te maken voor de leerlingen.”

Klik op de onderstaande foto om meer foto’s te bekijken van dit interessante bezoek aan de rechtbank.