Ieder jaar motiveren de leerkrachten van het vak ‘Levensbeschouwelijke Vakken’ zoveel mogelijk leerlingen om deel te nemen aan de ‘Schrijf-Ze-Vrij-Actie’. Een ganse week werden tijdens de lessen brieven geschreven met als hoogtepunt de ‘Schrijf-Ze-VRIJ-dag’ op jawel… een vrijdag! Door het schrijven van protestbrieven naar internationale overheden, instanties en organisaties worden er levens veranderd. Dit jaar schreven de leerlingen van het GO! Atheneum Geraardsbergen massaal brieven aan de Canadese overheid om rivier en land schoon te maken en naar de Filipijnse overheid om de bevolking te helpen na een verwoestende tyfoon.

Mevr. Petra Kouwert, initiatiefneemster met een groot hart voor mensenrechten, geeft enthousiast een beetje uitleg: “De leerlingen krijgen naar aanleiding van deze actie ook heel wat lessen over mensenrechten en over mensenrechtenactivisme. De oproep van Amnesty International aan jongeren in België om jonge mensenrechtenverdedigers wereldwijd te steunen, viel op onze school dan ook niet in dovemansoren. De leerlingen schaarden zich dan ook massaal achter Sarah Mardini en Sean Binder uit Griekenland en Nasu Abdulaziz uit Nigeria, die als mensenrechtenactivisten slecht worden behandel door hun respectievelijke overheden.”

Het GO! Atheneum Geraardsbergen is heel blij door de enthousiaste reacties van de deelnemende jongeren en hoopt dat de leerlingen kritisch gaan nadenken bij het lezen van internationale nieuwsfeiten.