De leerlingen Duaal leren Zorgkundige & Kinderbegeleider van het GO! Atheneum Geraardsbergen spenderen doorheen het schooljaar wekelijks 2 dagen aan de schoolbank en 3 dagen op de werkvloer. Ze maken dankzij dit ritme intensief kennis met het leven op de arbeidsmarkt en krijgen een zekere routine aangeleerd op de werkplek. Hierdoor kunnen ze ook in tijden van het Coronavirus steun bieden aan woonzorgcentra en kinderdagverblijven: dankzij de Overeenkomst Alternerende Opleiding, een specifiek statuut, zijn de jongeren immers van onmiskenbare waarde voor bedrijven en zorginstellingen.

“Het zijn momenteel zware dagen voor iedereen. Niemand had ooit gedacht dat een virus als dit ons dagdagelijks leven in deze mate zou beïnvloeden. De impact is enorm en vanzelfsprekend niet enkel op het onderwijs, maar op alle sectoren. Donderdagnacht viel het verdict van opschorting van de lessen, vrijdagochtend gingen we als school met het voltallige team onmiddellijk aan de slag. De informatie bereikte ons druppelsgewijs en stages werden in eerste instantie afgeraden. Onmiddellijk contacteerden we al onze stagepartners. Na de middag ontvingen we echter nieuwe berichtgeving in verband met het Duaal Leren. We pleegden overleg met de bedrijven, waaruit duidelijk bleek dat de inzet van onze leerlingen meer dan geapprecieerd werd.  Dat zette ons aan om de samenwerkingen toch door te laten gaan. Onze jongeren werken immers actief mee in de ondersteuning van zorgbehoevenden, en dit niet enkel in woonzorgcentra maar ook in kinderdagverblijven. Ook op dit moment kan hun aanwezigheid dus een enorme steun zijn in de instellingen. De veiligheid en gezondheid blijft echter centraal staan en onze leerlingen moeten de vooropgestelde maatregelen om zichzelf en anderen te beschermen continu in acht nemen. Als school blijven wij deze leerlingen ook nu opvolgen en er zal continu overleg zijn met de bedrijven en instellingen,” licht directeur Brecht Persoons toe.

Trajectbegeleidster Liesbeth Venneman vult aan: “We hebben deze woorden ook onmiddellijk omgezet in daden. Leerlingen die terug naar de woonzorgcentra trekken, kwamen doorheen de dag langs op school en ontvingen, naast een herhaling van de algemeen te treffen maatregelen, ook een pakketje met vijf mondmaskers en een doos met wegwerphandschoenen. We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen deze nuttig zullen gebruiken op de werkplek en geven werkgevers hierdoor de kans om hun stock verder optimaal in te zetten. De individuele gezondheid en veiligheid blijft immers onze prioriteit. De leerlingen kunnen bovendien steeds met hun vragen en bezorgdheden bij ons terecht.”

Ook de leerlingen uit andere richtingen Duaal (waaronder elektrische installaties, interieurbouwen en schilder-decorateur) zijn aan de slag en blijven de ondernemingen, hun werkgevers bijgevolg, ondersteunen zodat de economie draaiende kan blijven. 
Het GO! Atheneum Geraardsbergen biedt in totaal 6 richtingen aan via het traject van Duaal leren.