Mevrouw De Vos, vakleerkracht en begeleidster, ging graag in op de uitnodiging van de ‘Diensten Gezinszorg Oost-Vlaanderen’ om met de leerlingen van het zesde jaar ‘Verzorging’ een heuse zorgwandeling te maken langs vijf workshops die de verschillende aspecten van thuiszorg representeerden.

In Gent volgden de enthousiaste zesdejaars verschillende workshops die bestonden uit realistische en concrete doe-activiteiten uit het werkveld. Er waren rollenspelen waarbij de leerlingen afwisselend de rol speelden van zorgverlener of zorgvrager, maar er waren ook praktische oefeningen en workshops waarbij casussen werden opgelost.

Mevr. De Vos merkte op dat alle leerlingen zeer tevreden terugblikten op deze informatieve namiddag en als vakleerkracht was ze enorm tevreden van de volwassen houding waarmee de jonge scholieren meewerkten aan deze opleiding.  De samenwerking verliep heel goed en het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft verder inzetten op de samenwerking tussen school en werkveld.