De studenten Integrale Veiligheid die na de kerstvakantie kozen voor de verdieping politie, krijgen dit schooljaar een aantal interessante workshops voorgeschoteld onder leiding van de heer De Roeck en mevrouw Denon. Tot dusver kregen ze onder andere al een inkijk in het werk van de zogenaamde “zwaantjes” van het Geraardsbergse politiekorps. Björn Van den Dooren en Dominique Volckaert zijn twee lokale politie-inspecteurs van de functionaliteit verkeer en kwamen naar het GO! Atheneum Geraardsbergen om de verdiepingstudenten een uiteenzetting te geven rond de wereld van de interventies op de weg en ook rond de alcohol- en drugscontroles die daarbij komen kijken. De studenten kregen de kans om zelf een speekseltest af te leggen. Een dergelijke test controleert op verschillende soorten drugs en verdovende middelen en heeft zelfs een terugwerkende kracht tot een aantal weken voor de datum van de controle. Een andere student werd onderworpen aan een alcoholtest. Ook het effect van bepaalde mondsprays op zo’n test en de zin en onzin bij alcoholcontroles werd uitgelegd en aan den lijve ondervonden. Nadien kregen de studenten op de speelplaats een gesmaakte demonstratie van de proeven die op de motor afgelegd moeten worden, vooraleer je deel kan uitmaken van de wegpolitie. Het werd al snel duidelijk dat het niet evident is om met een zware motor minutieuze manoeuvres uit te voeren op een beperkte ruimte.

Verder kregen de studenten eveneens al een interessante uiteenzetting van wijkinspecteur Christophe Temmerman over de bevoegdheden van de wijkwerking en de verschillende feiten waarvoor een wijkinspecteur kan tussenkomen. Ook op 6 maart stond een interessante workshop op het programma. Diverse oud-studenten van de opleiding Integrale Veiligheid kwamen langs voor een vraag-antwoordgesprek met de huidige studenten in kleine groepjes. Kwamen onder andere aan bod: de mogelijkheden na deze studierichting,  de meerwaarde van deze studierichting voor mensen die een opleiding op de politieschool beogen, het verhaal van een politie-inspecteur, de ervaringen van een student in de DAB-opleiding enzovoort.

Daarnaast kwam ook slachtofferbejegenaar Bart Van Mulders een gastcollege geven over de verschillende situaties waarbij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie in actie komt. Nadien ondervonden de studenten via rollenspellen dat het niet evident is om in bepaalde situaties slecht nieuws te komen melden. Het is uiteraard nodig om over een groot empathisch vermogen te beschikken, maar tegelijk mag je niet uit je rol vallen als (toekomstige) politieman of vrouw.