De leerkrachten van het GO! Atheneum Geraardsbergen kregen met Peter Hinssen een inspirerende gastspreker op bezoek tijdens de pedagogische studiedag die in het teken stond van digitalisering en technologische veranderingen. Daarnaast werkten de leerkrachten in groepjes verder rond thema’s als ‘zelfsturend leren’, ‘teamwork’, ‘zorg’, ‘didactische ICT’ en ‘aanvangsbegeleiding’.

Op een heel amusante manier vertelde Peter Hinssen, die één van de grootste Apple museums van West-Europa heeft en als bekende technologie-ondernemer en auteur ook doceert aan verschillende internationale ‘business scholen’, over hoe snel alles verandert en zal blijven veranderen door de digitalisering van de wereld.

De burgerlijk ingenieur had het over de mogelijkheden en gevaren die de moderne technologieën met zich meebrengen in functie van onze maatschappij en het onderwijs. De coronacrisis zette het leven even ‘on social hold’ waardoor een grote digitale sprong voorwaarts gemaakt werd. Peter Hinssen gaf aan dat we niet bang moesten zijn voor de veranderingen, maar dat het een uitdaging wordt om de leerlingen goed voor te bereiden voor deze digitale veranderingen in een onstabiele wereld waarin iedereen voortdurend met elkaar is verbonden en waar ook heel wat sociale en ecologische uitdagingen zullen bijkomen.

De leerlingen hebben momenteel nood aan flexibiliteit, veerkracht en aanpassingsvermogen omdat de technologie zo snel verandert. Leerkrachten moeten de huidige generatie jongeren dan ook leren werken met de technologieën, maar moeten hen ook leren omgaan met de gevaren en gevolgen ervan. Jongeren moeten geprikkeld worden in het onderwijssysteem om te ‘durven’ en te ‘experimenteren’.

Dhr. Hinssen gaf nog een wijze raad op het einde van zijn begeesterende toespraak: “ De angst voor het falen moet verdwijnen want enkel door durf zal de Westerse wereld kunnen aansluiten bij de snelle technologische veranderingen. Het onderwijs moet jongeren voorbereiden op levenslang leren en moet leerlingen eigenlijk voorbereiden op een job die momenteel nog niet bestaat. We moeten van pure scholing gaan naar een leren waarbij het onderwijsveld nieuwsgierige jongeren voortbrengt die creatief deze uitdagingen durven aangaan.”

Klik op de onderstaande foto om een fotoverslag te bekijken van deze leerrijke pedagogische studiedag.