Het GO! Atheneum Geraardsbergen is fier op de toewijding van zesdejaarsleerling ‘Kantoor’ Merel Straetmans die zich inzet voor de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Merel is niet alleen lid van de leerlingenraad van het GO! Atheneum Geraardsbergen maar probeert ook op een hoger niveau dingen te veranderen voor het algemeen welzijn van de Vlaamse schoolgaande jongeren.

Merel vertelt fier over haar engagement: “Ik werd geprikkeld door een krantenartikel met Mauro Michielsen (voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel) die vertelde over zijn visie op het onderwijs. Omdat ik zelf ook heel wat ideeën heb over een beter en ander onderwijs heb ik mijzelf dan ook ingeschreven als kandidaat voor de ‘Vlaamse Scholierenkoepel’. Ik wil dat elke scholier in het secundair onderwijs dezelfde kansen krijgt ongeacht nationaliteit, huidskleur of studierichting. Ik heb me ook kandidaat gesteld voor een plaatsje in de ‘Raad van Bestuur van de Vlaamse Scholierenkoepel’ omdat je daar met een groepje van vijf scholieren kan nadenken over de probleemstellingen op Vlaamse scholen. Momenteel bespreken we bij de VSK het belangrijke thema ‘mentaal welzijn op school’.”

Het GO! Atheneum Geraardsbergen wenst Merel alvast veel succes met haar waardevolle nieuwe functie.