De leerlingen van 5 Defensie en Veiligheid brachten op dinsdag 17 november een bezoek aan het 11de Geniebataljon in Burcht. De 2e commandant van het bataljon, Majoor Tom Leenaerts, verwelkomde de leerlingen en gaf een uiteenzetting over deze gevechtssteuneenheid en over wat hun takenpakket inhoudt.

“De genie staat ervoor in om de nodige steun te leveren zodat de gevechtstroepen ongehinderd hun werk kunnen doen.  Dit doen ze door middel van het opruimen of plaatsen van hindernissen, leggen van mijnen of het ontmijnen, het aanleggen van wegen of het bouwen verschillende constructies,” stelt Majoor Leenaerts.

Na de briefing vertrokken de leerlingen naar Fort Eepoel waar de 6de Compagnie Gevechtsgenie een uitleg gaf over explosieven en ontmijning. Nadien volgde een demonstratie opsporen van explosieven met EED-honden.  Als sluitstuk van het onderdeel springstoffen konden de leerlingen kennis maken met  de uitwerking van een ontploffende detonator, knalkoord en TNT.

Na de demo vertrokken de leerlingen naar de Scheldepoligoon waar ze kennis konden maken met de compagnie CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) en het opsporen van agentia. Hierna gaf de 6de Compagnie Constructiegenie een uitleg over verticale- en horizontale constructie, die het optrekken van gebouwen en wegenbouw omvat. Als laatste deel van de voormiddag brachten de leerlingen een bezoek aan de Compagnie Onderhoud waar ze kennis konden maken met verschillende voertuigen zoals de Piranha, de Dingo, de Pioneer bergingingspantser  en de Leguan brugslagtank.

In de namiddag was een volledig sportprogramma voorzien. De sportmonitoren van het 11 GnBn peilden naar de fysieke paraatheid van de leerlingen d.m.v. van een 2400m loopproef, gevolgd door de sidebridge. Nadien mochten de jongeren zich uitleven op de hindernispiste en bij het overwinnen van verschillende obstakels. Het bezoek aan het Geniebataljon werd door de leerlingen wel gesmaakt.