Tijdens de presentaties van de eindwerken (juni 2022), de zogenaamde OC’s, van de leerlingen uit het zesde jaar ‘Humane wetenschappen’ kwamen weer heel wat opmerkelijke onderzoeken naar voor. Wij zetten hieronder enkele onderzoeken graag in de kijker.

Voor een vakjury die bestond uit mevrn. Menschaert, De Petter, Osewska en dhr. Moulaert presenteerden de leerlingen uit de klassen 6HWa en 6HWb heel diverse onderwerpen (een literatuurstudie en een praktisch onderzoek dat een antwoord moest geven op hun onderzoeksvraag).

De leerkrachten waren enorm lovend over het onderzoek van Julie Tresignie (6HWa). Mevr. Menschaert vond haar presentatie en onderzoek op universitair niveau. Julie bestudeerde het ‘nieuwe werken’ dat tijdens de coronaperiode in een stroomversnelling is geraakt, waarbij werknemers en werkgevers flexibeler omspringen met de werkruimte en de tijdsperiode waarin gewerkt wordt. Naast een sterke literatuurstudie en een gedetailleerd onderzoek bij jongeren kon Julie ook zeer goed haar eigen visie verwoorden.

Floor Eylenbosch (6HWa) deed een onderzoek naar genderexpressie omdat ze dat zowel persoonlijk als maatschappelijk zeer relevant vindt. Ze onderzocht in welke mate de ‘lgbtq+-gemeenschap de vrijheid of beperking voelde om hun genderexpressie te uiten’.

Sofie Godin (6HWa)
 had het over het belang van mentale en fysieke gezondheid bij een topsporter. Haar onderzoekscompetentie richtte zich dan ook op de invloed van competitiesport op het mentaal welbevinden.

De thema’s waren heel divers maar steeds maatschappelijk relevant! Zo had Elena Gustin (6HWb) het in een overtuigende presentatie over het thema ‘Burn out’ waarbij ze keek naar de oorzaken, gevolgen en mogelijkheden om een burn out te voorkomen of te remediëren. Haar klasgenoten Kitiana Redolfi en Sekvan Osman (6HWb) hadden het dan weer over het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’, terwijl Lolita Zulkarniyeva en Olivia Malfroidt (6HWb) het thema ‘Abortus’ behandelden.

Dit waren slechts enkele van de boeiende OC’s die de laatstejaarsleerlingen uit de ‘Humane wetenschappen’ presenteerden. We willen hen allemaal feliciteren met hun onderzoek en wensen de jongeren veel succes met hun vervolgstudies.