Het einde en het begin van een tijdperk: directeur Brecht Persoons maakte van het GO! Atheneum Geraardsbergen een bloeiende school en kiest nu voor een nieuwe uitdaging. Hij laat zijn opvolger een school na met meer dan 950 leerlingen en het breedste aanbod uit de regio. Het huidige succes van de school is een gevolg van het feit dat het atheneum onderwijs aanbiedt dat tegelijk laagdrempelig én kwaliteitsvol is.

Persoons kwam in 2009 les geven in het atheneum van Geraardsbergen. Hij gaf Nederlands en Duits tot 2016. Toen werd hij beleidsmedewerker en in september 2017 werd hij directeur van de school.

Aangezien Persoons ‘van op de klasvloer’ kwam, wist hij heel goed wat leerlingen en leerkrachten verwachten van een directie. Zijn periode als directeur werd dan ook gekenmerkt door inspraak en teamwork. Het aanbieden van onderwijs dat tegelijk laagdrempelig én kwaliteitsvol is, werd zijn grootste streefdoel. En dat doel heeft hij duidelijk bereikt.

Met het vertrek van Persoons eindigt een tijdperk. Tegelijk is het het begin van iets nieuws. Persoons heeft heel hard ingezet op innovatie en zijn opvolger zal daar kunnen op voortbouwen. 

Een voorbeeld: de – zeer grondige – renovatie van het oudste gedeelte van de campus zal volledig afgerond zijn tegen het einde van het schooljaar. Vanaf het najaar kunnen leerlingen al intrekken in een afgewerkt deel. Het worden hypermoderne, flexibele leerruimtes waarin zelfsturend onderwijs zal worden verstrekt. Het is de zoveelste stap die gezet wordt in het moderniseren van het lesgebeuren in het Geraardsbergse atheneum.

Persoons is ook de geestelijke vader van de agoraklas, een referentie in Vlaanderen en ver daarbuiten inzake innovatief, zelfsturend onderwijs in de studierichting Humane Wetenschappen. Elk schooljaar komen vele tientallen directies en leerkrachten uit binnen- en buitenland naar de agoraklas kijken om inspiratie op te doen om het onderwijs in hun respectieve scholen te moderniseren.

Maar onder Brecht Persoons werden er nog veel andere innovatieve projecten ingevoerd: in  wetenschappen, taal, project algemene vakken en zo veel meer. Hij ging uit van het ‘olievlekprincipe’ waarbij leerkrachten mekaar ‘aansteken’ om ook innovatief aan de slag te gaan in de klas.

Dat het atheneum van Geraardsbergen, samen met de middenschool, door de Vlaamse overheid werd aangeduid als ‘ankerschool’ inzake onderwijs aan cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen, is ook voor een groot stuk Persoons’ verdienste. Hij stampte immers in 2018 de Deltawerking uit de grond. Deze hoogbegaafdenwerking staat binnen het Vlaamse onderwijslandschap hoog aangeschreven.

Persoons zag het als een voorrecht om in zijn school zo’n breed aanbod te kunnen inrichten. In het atheneum kan je voorbereid worden op een loopbaan als vakman, ondernemer, ambtenaar, sociaal werker, werknemer in de private sector, dokter, advocaat etc.: er is voor elke leerling wel iets wat hem of haar ligt. 

Hij had dan ook een bijzondere aandacht voor het technisch en beroepsonderwijs en dit ondanks zijn profiel als taalkundige en heemkundig onderzoeker. Persoons is een boekenwurm die tegelijk graag zelf de handen uit de mouwen steekt en die erg onderlegd is in technische zaken en het praktijkgedeelte van onderwijs. Het was voor de technische adviseurs en de praktijkleerkrachten een waar plezier om met hem samen te werken.

Achter de schermen besteedde Persoons ook veel tijd om de ingewikkelde en logge organisatie die een grote school toch is, te stroomlijnen en te finetunen. Op het administratieve en het financiële vlak heeft hij het atheneum van Geraardsbergen klaargestoomd voor de toekomst.

Het schoolteam betreurt sterk dat de directeur de school verlaat, maar wenst hem vanzelfsprekend alle succes toe in zijn nieuwe baan. De hele ploeg wil hem bedanken voor de goede samenwerking en de mooie zaken die hij samen met hen gerealiseerd heeft. Ondertussen zal adjunct-directeur Sonny Van den Stockt, samen met het middenkader, de dagelijkse leiding van de school overnemen. Zij wordt daarin bijgestaan door de algemeen directeur van Scholengroep 20, Isabelle Truyen.