Vakleerkracht Stefaan Van Vaerenbergh kijkt tevreden terug op de bijzondere les die Minister van Justitie via een online lezing gaf aan de leerlingen van onze studierichtingen Defensie en veiligheid: “Les krijgen van een minister… dat gebeurt uiteraard niet elke dag. Toch kregen de leerlingen van het vijfde en zesde jaar Defensie & veiligheid de kans om online een uiteenzetting bij te wonen van Minister van Justitie Vincent van Quickenborne. De focus lag voornamelijk op de modernisering van Justitie. Door extra investeringen wil hij o.a. inzetten op een meer menselijke aanpak van het strafbeleid, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het uitzitten van een straf, maar waarbij een beperkte detentie gekoppeld wordt aan een herintegratie in de maatschappij. De uitbouw van de detentiehuizen zijn daar een concreet voorbeeld van. Op het vlak van een menselijker beleid voor de slachtoffers werden concreet al heel wat zaken gerealiseerd, zoals een betere opvang en begeleiding van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld.” 

Dhr. Van Vaerenbergh benadrukt ook dat de lezing van minister Van Quickenborne directe gevolgen had voor het toekomstige werkveld van de leerlingen: “Niet onbelangrijk voor onze leerlingen was eveneens het pleidooi van Minister van Quickenborne dat Justitie een aantrekkelijke werkgever is geworden, die extra investeert in digitalisering en in een moderne infrastructuur. Op die manier worden er heel wat mooie jobopportuniteiten gecreëerd, zowel in de bewaking als in de begeleiding van gedetineerden. De presentatie werd afgerond met een vragenronde, waarbij de minister ook de moeilijke vragen niet uit de weg ging. De mogelijkheid om deel te nemen aan een quizvraag, waarbij de leerlingen tickets konden winnen voor een festival, maakte de ervaring helemaal compleet.”

Het GO! Atheneum Geraardsbergen bedankt de minister voor de tijd die hij maakte voor onze leerlingen en hoopt dat heel wat studenten veel bijleerden over hun toekomstige werkgever.