Mevr. Vanessa Denon, leerkracht Nederlands binnen de veiligheidsrichtingen op onze school, blikt tevreden terug op het bezoek van haar Deense collega’s aan het GO! Atheneum Geraardsbergen: “Drie docenten van de Deense school ZBC (Zeeland Business College) uit Roskilde bezochten onze school. Het bezoek kadert in de uitwisselingsprojecten die onze school uitbouwt via Erasmus Plus. Vorig jaar trokken voor het eerst zestien leerlingen uit het zevende jaar Integrale Veiligheid naar ZBC in Roskilde voor een uitwisseling van twee weken. Ze volgden er een programma dat vooral draaide rond security en gezien het succes van deze uitwisseling en de positieve verhalen die de leerlingen mee naar huis brachten, wordt het project dit jaar herhaald.”

Mevr. Denon vertelt gedreven verder over de samenwerking tussen onze school en de leerkrachten uit Scandinavië: “In april komen 12 Deense studenten van ZBC naar onze school om een uitwisselingsprogramma van twee weken te doorlopen. Mogens Sørensen, vakleerkracht bewaking en security, Gry Wallin, stagecoördinator voor ZBC en Morten Hansen Suhr, directeur van de school in Roskilde namen de tijd om kennis te maken met de leerlingen van 7 Integrale Veiligheid en om hen een woordje uitleg te geven over het Deense onderwijssysteem en de opleiding die hun school aanbiedt. Omgekeerd gaven de heer Van Vaerenbergh, mevrouw Godart en mevrouw Denon ook wat meer uitleg over de veiligheidsrichtingen die leerlingen kunnen volgen aan het GO! Atheneum Geraardsbergen. Daarnaast kregen de Denen een rondleiding in onze school en was er tijd om de uitwisselingsprojecten te bespreken en verder vorm te geven. Beide partijen blikken tevreden terug op een geslaagde ‘staff visit’.”


Het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op internationalisering en de uitwisseling van ervaring met buitenlandse partners.