Historiek van onze school

Het Koninklijk Atheneum behoort tot Scholengroep 20 van het Gemeenschapsonderwijs. Het is een neutrale en pluralistische school die op een traditie van 125 jaar officieel onderwijs in Geraardsbergen kan bogen.

Het KA is ontstaan uit een fusie van twee scholen: het vroegere Koninklijk Atheneum en het vroegere RITO. Het biedt onderwijs aan op de drie onderwijsniveaus: ASO, TSO en BSO.

Het vroegere Koninklijk Atheneum was gevestigd in de Buizemontstraat (in de gebouwen waar nu de Basisschool Centrum gehuisvest is) en was op zijn beurt een fusie van de vroegere "Ecole Moyenne" en van het "Koninklijk Lyceum" (gevestigd op de Begijnhofkaai, waar zich nu de Middenschool bevindt). De school werd achtereenvolgens geleid door Dhrn Victor Van de Putte (1949-1972) , (tijdelijk januari 1973 tot augustus 1973) Benoît Podevijn en James Marchand (1973 tot de fusie met het RITO in 1975).

Het Technisch en Beroepsonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs was op 1 september 2006, precies 50 jaar oud.

Op 1 september 1956 startte immers de RTS Geraardsbergen met een twintigtal leerlingen onder de bezielende leiding van Dhr Benoît Podevijn, voorheen leraar Frans aan het K.A. Wie de geschiedenis van het Rijksonderwijs (thans Gemeenschapsonderwijs) in Geraardsbergen bestudeert, kan onmogelijk voorbijgaan aan de figuur van Podevijn. Met een ongekend doorzettingsvermogen heeft deze man 20 jaar lang geijverd voor de school die door hem gesticht werd, de toenmalige R.T.S., om haar te maken tot de grootste technische school van Geraardsbergen.

Bij zijn pensionering werd Dhr Podevijn vervangen door Dhr James Marchand, die vanaf dat moment de directie van de twee scholen waarnam.

benoit_podevijn
Foto: Dhr Podevijn (vooraan midden) met zijn medewerkers in 1963

In 1975, op 20 oktober, verscheen het Ministerieel besluit waardoor de twee scholen samengevoegd werden tot een R.I.S.O (Rijksinstituut voor Secundair Onderwijs) en waardoor zowel het R.I.T.O als het K.A. officieel ophielden te bestaan. In de volksmond heeft men het nog vele jaren nadien over "de kolmajein", "den Academie", "den Atenee", "t Rito" of "de Gaas". Dit zijn allemaal prachtige namen om er een glorierijk verleden mee aan te duiden.

We kunnen – bij het overlopen van de geschiedenis van onze school – niets anders doen dan even stilstaan bij de persoon die op zijn eigen typische manier de school uitbouwde tot wat zij nu geworden is. Namelijk, Dhr James Marchand, die zich binnen en buiten de schoolmuren profileerde als één van de boegbeelden van het Officieel Onderwijs in onze stad en die hierom door iedereen geacht werd. Hij was het die (samen met de toenmalige adjunct-directeur, Dhr Georges De Cuyper) ervoor zorgde dat alle afdelingen van het KTA (zoals onze school vanaf 1981 officieel heette) sedert 1988 gehuisvest zijn op 1 campus, namelijk in de Papiermolenstraat 103. Hiermee realiseerde de toenmalige directeur zijn droom van een "comprehensive school" waarin alle onderwijsvormen (ASO, TSO en BSO) op een harmonische wijze samenleven en samenwerken.

james_marchand
Foto: Dhr Marchand met zijn voltallig personeel bij zijn afscheid.

Op 1 september 1996 nam de toenmalige adjunct-directeur, Dhr Jozef De Braekeleer, het roer over en ijverde hij verder voor het welzijn van het gemeenschapsonderwijs op secundair niveau in onze stad.

Bij de aanstelling van de nieuwe directeur, Dhr Marcel Baetens, op 1 september 2006 kreeg de school ook zijn nieuwe naam, Koninklijk Atheneum, waardoor we terug aansluiten bij onze "roots" en we verder garant staan voor een blijvende aanwezigheid van pluralistisch en neutraal secundair onderwijs in Geraardsbergen.

Totaal onverwacht startte op 1 september 2009 een nieuwe directeur, Dhr Nico Van Coster. Onder het beleid van Dhr Marcel Baetens, had Dhr Van Coster vanaf 1 september 2007 tot en met 30 juni 2009 de functie van adjunct-directeur waargenomen. Deze functie werd vanaf 1 september 2009 toevertrouwd aan Mevr. Sonny Van den Stockt.

Dhr Van Coster en mevr. Van den Stockt drukten onmiddellijk hun stempel op een dynamisch beleid in KA Geraardsbergen. Niet alleen de labo's scheikunde werden vernieuwd, ze zetten samen met Dhr Chris Teirlinck, technisch adviseur, hun schouders onder de nieuwe afdelingen Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid.
Een andere realisatie was hun zware investering, samen met de technische adviseurs (Dhrn Teirlinck en De Clercq), in didactische uitrusting van houtbewerkingsmachines (een freesmachine TX 160 L, een kantenlijmer Akron 425 en een breedbandschuurmachine Levia 220).

hout