Schoolreglement
Het schoolreglement wordt bij het begin van het schooljaar aan alle nieuwe leerlingen bezorgd en moet gedurende de ganse tijd van hun verblijf op de school bewaard en gevolgd worden. De ouders of de meerderjarige leerlingen tekenen een document "voor instemming" met het reglement zodat het als contract dient tussen alle betrokkenen en een belangrijke juridische waarde heeft.

Ingeval van wijziging van het schoolreglement krijgen alle leerlingen een nieuw exemplaar bij het begin van het schooljaar.


Schoolreglement schooljaar 2017 - 2018

Download hier het schoolreglement

Onze kijk? Streng maar rechtvaardig!