Pedagogische visie

Met de Deltaklas biedt het GO! Atheneum Geraardsbergen een flexibel leertraject aan voor cognitief sterke leerlingen die meer uitdaging wensen. Omdat wij een school willen zijn waar elke leerling graag en goed leert, willen wij ook voor deze doelgroep kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met oog voor hun welbevinden.

Het symbool Δ staat voor de Griekse letter delta en betekent ‘het verschil’. Met de Deltaklas wil het KA inspelen op de individuele noden van hoog- en meerbegaafde leerlingen die in het reguliere onderwijs soms op hun honger blijven zitten. Wij willen voor hen het verschil maken door uitdagend onderwijs aan te bieden met ontwikkelingsgelijken in een verrijkingsklas.

Een deel van de basisvorming uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde wordt versneld aangeboden, zodat er tijd vrijkomt om bepaalde leerstof verder uit te diepen in vrij te kiezen projecten. Op die manier zetten we de leerlingen aan om initiatief te nemen en geven we hen inspraak en ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Verder bieden we ook de mogelijkheid om andere vakken op te nemen die normaal niet tot de studierichting behoren, zodat de leerlingen hun kennis en vaardigheden kunnen verbreden.

Daarnaast hebben wij aandacht voor het welbevinden van de leerlingen in de Deltaklas. Op regelmatige tijdstippen schalen zij zichzelf in op het vlak van 20 stellingen. De resultaten hiervan worden omgezet in grafieken die individueel besproken worden met onze hoogbegaafdheidscoördinator, die mee instaat voor de socio-emotionele begeleiding. Bovendien zetten we ook in op leerbegeleiding via sessies ‘leren leren’. Op die manier zorgen we voor een veilig leer- en leefklimaat waar fouten gezien worden als kansen om te leren. 

Contactpersoon

Voor meer info kan u mevr. Suleika Vancrombrugghe (hoogbegaafdheidscoördinator) contacteren via suleika.vancrombrugghe@ka-geraardsbergen.be of 054/43 34 40.