Onze school biedt de mogelijkheid aan alle leerlingen om huiswerkbegeleiding te volgen.

Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds wordt getracht om de leerlingen een goede structuur bij te brengen zodanig dat zij hun werk beter leren plannen en uitvoeren. Anderzijds kunnen de leerlingen uitleg krijgen bij het maken van taken en het studeren van lessen.

Leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen hiervoor terecht in het OLC (OpenLeerCentrum) op maandag en dinsdag het 8e lesuur (van 15.25 tot 16.15 u) en het 9e lesuur (van 16.15 tot 17.00 u) en op donderdag en vrijdag telkens het 8e lesuur (van 15.25 tot 16.15 u).
Tijdens deze uren worden onze leerlingen begeleid door een leerkracht.

Opmerking: naast deze huiswerkbegeleiding worden nog steeds door elke leerkracht specifieke remediëringsmomenten ingepland voor hun vak. Deze remediëring gaat dieper in op de inhoud (leerstof) van de vakken.