Het KA Geraardsbergen wil een school zijn waar elke leerling graag en goed leert! Om deze missie waar te maken, zetten wij ons elke dag opnieuw in om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden en dragen wij het welbevinden van onze leerlingen hoog in het vaandel. Onze vier kernwaarden vormen de basis van al het denken en doen binnen onze school: respect, openheid, betrokkenheid en kritisch denken.

Om samen te leren samenleven, de kernopdracht van het pedagogisch project van het GO!, hechten wij als school een groot belang aan respect. Als schoolteam zorgen wij voor een veilig en realistisch leef- en leerklimaat waarin iedereen, ondanks verschillende opvattingen, respectvol omgaat met elkaar. Daarnaast zetten wij in het kader van openheid en betrokkenheid volop in op inspraak van de leerlingen en hun ouders. Via de leerlingenraad en de schoolraad betrekken wij hen bij bepaalde beleidskeuzes. Daarnaast vragen wij via diverse enquêtes ook naar de mening van leerlingen en ouders, zodat wij de kwaliteit van ons onderwijs waar nodig kunnen bijsturen. Tot slot willen wij onze leerlingen aanzetten tot een kritische houding in een hedendaagse maatschappij die onder meer gekenmerkt wordt door sociale media en fake news.

Als school van de toekomst wordt onze dagelijkse werking gekenmerkt door vier pijlers: ondernemend, welbevinden, innoverend en verantwoordelijkheid.

Onze school wil de ondernemende geest van elke leerling stimuleren. We zetten iedere leerling aan om initiatief te nemen en om een open en kritische blik op de samenleving te ontwikkelen. Wanneer je als leerling het KA verlaat, ben je voorbereid op de maatschappij van morgen. Je bent ondernemend in de brede zin van het woord: je durft stappen zetten en je bent je bewust van de gevolgen die hieraan verbonden zijn, je hebt een brede en open kijk op de wereld, je ziet kansen en durft deze ook te grijpen, je bent klaar om de wereld te veroveren!

Onze school vindt het welbevinden van de leerling zeer belangrijk. We zetten niet alleen in op een veilig en realistisch leer- en leefklimaat, waarin fouten gezien worden als kansen om te leren of te ontdekken, maar we geven elk individu ook de kans om zichzelf te ontwikkelen. Dankzij dit proces slaagt de leerling er in om, na de nodige overlegmomenten, samen met het team de beste studiekeuze te maken, rekening houdend met de eigen interesses en talenten!

Onze school gaat innoverend aan de slag door leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en te werken aan de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor het vervolgonderwijs of de instap in het beroepsleven. We laten leerlingen kennis maken met nieuwe onderwijspraktijken en technieken in een moderne leeromgeving. We reflecteren over onze eigen onderwijspraktijk en komen op die manier samen met de leerlingen tot kwaliteitsvol onderwijs. Niet enkel de leerkracht, maar ook de leerling maakt het onderwijs op onze school!

Onze school wil leerlingen voorbereiden op het nemen van hun verantwoordelijkheid in de maatschappij van morgen. Als team helpen wij de leerling om keuzes te kunnen en te durven maken. Elke leerling wordt gestimuleerd en begeleid om een verantwoordelijke houding aan te nemen tegenover het eigen leerproces. We ondersteunen je tijdens het vallen en opstaan, zodat je aan het einde van de rit weet wie je bent en wat je wil!