Mevrouw
Mijnheer

Als ouder stelt u terecht hoge eisen aan de school die samen met u zal instaan voor het onderwijs en de verdere opvoeding van uw dochter en zoon.De dynamische school die KA Geraardsbergen is, heeft een duidelijke visie op haar taak. Wij streven een perfecte wisselwerking na tussen onderwijs en opvoeding. In KA Geraardsbergen zien we onderwijs nooit los van opvoeding. Wij waken over het opvoedingsproces, de PERSOONLIJKHEIDSVORMING, van al onze leerlingen zonder de KENNISOVERDRACHT uit het oog te verliezen.

Met alle personeelsleden, met alle leerlingen en met alle ouders willen we het atheneum verder uitbouwen tot een waardevolle en unieke school in onze regio. Een bruisende school waar er tucht en discipline heerst, een school met aantrekkingskracht. Kortom, een kwaliteitsvolle school die alle leerlingen goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. Onze deur staat altijd open, zowel voor leerlingen als voor ouders. We hopen heel wat ouders te mogen verwelkomen in het oudercomité. We stellen het eveneens op prijs dat leerlingen hun stem laten horen via de leerlingenraad. Aarzel niet om deel uit te maken van het oudercomité of van de leerlingenraad. De inbreng van ouders en van leerlingen is zeer belangrijk voor de werking van onze school.

De directie is elke dag beschikbaar voor de ouders en de leerlingen van 7.45 u tot 16.30 u en na afspraak.

Met vriendelijke groeten,

Mevr. Sonny Van den Stockt                                                 Dhr Brecht Persoons
Adjunct-directeur KA Geraardsbergen                               Directeur KA Geraardsbergen