De Vriendenkring heeft tot doel, buiten alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen om, het CONTACT en de VRIENDSCHAP tussen de sympathisanten van het Gemeenschapsonderwijs te Geraardsbergen tot STAND te brengen en te BEHOUDEN door het organiseren van allerhande FEESTEN en VERMAKELIJKHEDEN.

Welnu, CONTACT en VRIENDSCHAP tot stand brengen en onderhouden kan enkel maar als er mogelijkheid en interesse is voor een volwaardige en zinvolle communicatie tussen ALLE betrokkenen en dit buiten alle overtuigingen om, m.a.w. op een PLURALISTISCHE basis. Communicatie en pluralisme zijn m.a.w. de sleutelwoorden en het is dan ook mijn vaste overtuiging dat dit vooral kan bijdragen tot een positieve werksfeer.
Als voorzitter van de Vriendenkring engageer ik mij dan ook om, samen met het bestuur, voldoende mogelijkheden tot contact te blijven bieden en voor een optimaal onderhoud van de bestaande relaties en de verdere uitbouw van nieuwe relaties via onze verschillende activiteiten te zorgen.

Bovendien dienen deze activiteiten ook om te beantwoorden aan de schoolbehoeften van al onze leerlingen, om zo de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de leerlingen en oud-leerlingen te bevorderen en de belangstelling voor het Gemeenschapsonderwijs te wekken en aan te wakkeren.

Inderdaad, het doen en laten van de Vriendenkring wordt volledig en uitsluitend bepaald door de schoolbehoeften van onze leerlingen.
De opbrengsten van onze activiteiten worden besteed aan de aankoop of vervanging van handboeken, TV toestellen, DVD spelers, CD spelers, kluisjes voor de leerlingen enz…
Ook leerlingen met sociale problemen willen we financieel bijstaan en ondersteunen zoals: het terugbetalen van het boekengeld, helpen met het afbetalingsplan voor GWP’s en diverse basisuitrustingen bekostigen die nodig zijn voor de leerling in de werkplaats. Dit komt onze leerlingen ten goede en vooral de kwaliteit van ons onderwijs.

Het verlenen van logistieke steun om het kwaliteitslabel van ons onderwijs te kunnen garanderen en optimaliseren, zal dan ook in de toekomst de zorg en het doel van de Vriendenkring blijven.

In het kader hiervan wens ik iedereen die in het verleden op een of andere manier  “de handen uit de mouwen heeft gestoken” op een van onze activiteiten nog eens speciaal te bedanken voor hun inzet.
Ik hoop eveneens dat u even talrijk of nog talrijker aanwezig zal zijn op onze toekomstige activiteiten.
Het kan het Gemeenschapsonderwijs en onze leerlingen alleen maar ten goede komen.
Dhr Chris Teirlinck

Voorzitter Vriendenkring

Voorzitter

 • Chris TEIRLINCK

Erevoorzitter

 • Patrick DE CLERCQ

Ondervoorzitter

 • Etienne HERNOU

Penningmeester

 • Willy VAN HEDDEGHEM

Secretaris

 • Sophie VAN LANGENHOVE

Leden

 • Nicky BORREMAN
 • Alexandra DE CLERCQ
 • Rudy DE CREMER
 • Jacqui DE VLAMINCK
 • Guy D’HOE
 • Alain DIERICKX
 • Ghislain DROESBEKE
 • Nancy MARTENS
 • Ronald MASSART
 • Anke SCHEERLINCK
 • Jimmy GODAERT
 • Peter VAN DER HAEGEN
 • Stefaan VAN VAERENBERGH