Fotoverslag: Proclamatie 2018

Door op onderstaande foto te klikken kan je een zeer grote collectie foto’s bekijken van de proclamatie 2018. Het GO! Atheneum Geraardsbergen is heel fier op alle afgestudeerden en wenst hen veel succes met hun vervolgstudies en/of beroepsactiviteiten. Bekijk de foto’s van de fiere laatstejaars, de geëmotioneerde ouders, de trotse leerkrachten en de uitgelaten sfeer tijdens deze schitterende en zonnige avond.

Mooie kostuums, schitterende muziek van de schoolband waarbij er ook enkele schitterende laatstejaarsmuzikanten zitten, accurate speeches van de directie of van de leerkrachten. Een mooi dankwoord van de vertegenwoordigers van ASO, BSO en TSO. Het werd een schitterende avond die voor velen een herinnering voor het leven werd. Succes en tot ziens!

KA-leerlingen behalen mooie prijzen in ‘The Big Challenge 2018’

The Big Challenge is een Engelse taalwedstrijd waaraan zo’n 630 000 leerlingen uit Europa deelnemen. Op het GO! Atheneum Geraardsbergen organiseren initiatiefneemsters en leerkrachten Engels mevrn Reubens en Daems elk jaar de taalkundige krachtmeting voor de leerlingen van de tweede graad. De test bestaat uit zo’n 45 vragen verdeeld over luisteroefeningen, schrijfoefeningen, woordenschat, uitspraak en cultuur.

Er waren heel wat enthousiaste deelnemers en het GO! Atheneum Geraardsbergen was zeer tevreden over de inzet van de leerlingen in de verschillende niveaus. Een speciale prijs en vermelding gaat naar de leerlingen met de beste resultaten van onze school: Shelby Banfegha (4 VV) behaalde het beste resultaat in de categorie ‘level 2’. Jens Cousin (4 LW) was de primus in de categorie ‘level 5’. Het beste resultaat van alle deelnemers op onze school staat op naam van Arne Rateau (3 ET) die als derdejaarsleerling een indrukwekkende score behaalde in de categorie ‘level 4’. Het Atheneum is heel erg fier op de leerlingen en hoopt dat ze door deze wedstrijd zien dat talen leren heel erg leuk kan zijn.

Dossier onderzoekcompetenties: Talen

In deze reeks ‘dossier onderzoekscompetenties’ blikken we graag terug op de eindwerken en presentaties van de laatstejaars ASO. Afhankelijk van hun specifieke studierichting kozen ze voor een onderwerp in de categorie wetenschappen, economie, wiskunde, humane wetenschappen of talen. Op de website vind je reeds een bespreking van de opvallendste ‘Wiskundige, Wetenschappelijke’ en ‘Humane’ eindwerken.

Talen:
Remco Gaytant (6 ET) koos voor een opvallend eindwerk met als thema Het wielerjargon’ bij mevr. De Geyter. Remco zat als getalenteerd jeugdwielrenner zelf lang in de wielerwereld en koos dan ook voor dit boeiende en verrassende onderwerp. Hij had het over termen en uitspraken uit het wielermilieu en onderzocht waar ze precies vandaan kwamen. De woorden uit de ‘vreemde talen’ werden besproken alsook de typische benamingen uit koerssituaties en koerstactieken. Remco deed het fantastisch en zat duidelijk niet ‘chasse patate’.

Yasmine Hommade (6 ET) deed een Engels eindwerk bij dhr Coudron over ‘Motivational speeches’. Via onder meer een bevraging zocht ze een antwoord op de vragen: wat is een goede motivatiespeech? Hoe motiveer je leerlingen? Hoe motiveer je sporters?

Kato Beun (6 ET) koos het onderwerp ‘Wanneer en hoe start het aanleren van een taal?’ Kato wil zelf  leerkracht lager onderwijs worden en deed heel wat interviews om te kijken hoe leerkrachten in de eerste en tweede kleuterklas geletterdheid stimuleren. Ieder kind heeft een eigen leertempo en de invloed van ouders en leerkrachten was daar heel erg duidelijk.

Noor De Glas (6 ET) met haar OC over ‘Stotteren’ en Noriane Bruckner (6 ET) met als thema ‘Dysfatische ontwikkeling bij kinderen’ hadden een zeer goede theoretische uitwerking.

Robbe Denayer (6 ET) heeft zelf een goede vriend die doof is en ging op zoek naar de ‘Verschillende hulpmiddelen voor personen met een auditieve beperking’. Ook Lance Tassignon (6 ET) koos voor een zeer persoonlijke eindwerk aangezien hij zelf ook last heeft van ‘Dyslexie’.

Twee memorabele eindwerken waren van Fiona Breynaert (6 LT) over ‘Het taalgebruik op de Vlaamse televisie’ en van Cila Dos Santos over ‘Folktales’. Fiona heeft een interview geregeld met Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, en wil later zelf ook in de media werken. Ze merkte op dat er geen groot verschil is tussen  VRT en VTM en dat kinderen op zeer vroege leeftijd beïnvloed worden door het taalgebruik op televisie. Cila sprak met een schitterende Engelse tongval over ‘folktales’ en gaf een zeer interessante presentatie over de magie en fantasie in deze verhalen. Op het einde verduidelijkte Cila het belang van het doorvertellen van volksverhalen, sprookjes en legendes. Heel wat culturele normen en waarden komen duidelijk naar voor in deze expressievorm.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen is heel fier op het mooie werk van de laatstejaars en hoopt dat ze tevreden terugblikken op hun presentaties.

 

 

Dossier onderzoekscompetenties: Humane Wetenschappen

In deze reeks ‘dossier onderzoekscompetenties’ blikken we graag terug op de eindwerken en presentaties van de laatstejaars ASO. Afhankelijk van hun specifieke studierichting kozen ze voor een onderwerp in de categorie wetenschappen, economie, wiskunde, humane wetenschappen of talen. Op de website vind je reeds een bespreking van de opvallendste ‘Wiskundige en Wetenschappelijke’ eindwerken. Hieronder vind je enkele eindwerken uit de ‘Humane Wetenschappen’.

Humane Wetenschappen:
Elodie Dhaene (6 HW) koos met ‘De visie van jongeren op drugsgebruik’ voor een taboeonderwerp. Naast een sterk uitgewerkt literatuuronderzoek deed ze een onderzoek d.m.v. een enquête van 20 vragen op het KA Geraardsbergen.

Paula Druwé (6 HW) koos voor een gevoelig onderwerp met als titel: ‘De visie van jongeren op euthanasie’. Haar conclusie was dat de leerlingen er eerder positief en tolerant tegenover stonden. Net als in de wetgeving willen ze strengere regels voor minderjarigen dan voor volwassenen. Opvallend was dat er bij de onderzoeksgroep geen echt onderscheid werd gemaakt tussen ‘fysische’ en ‘psychische’ pijn terwijl dat dit in België wel degelijk het geval is.

Jellis Meeremans (6 HW) deed een zeer actueel onderzoek met als hoofdvraag: ‘De politieke participatie van jongeren op gemeentelijk vlak te Geraardsbergen.’ Naast interviews met lokale politici deed hij ook een grote enquête op het GO! Atheneum Geraardsbergen. Jammer genoeg bleek dat de interesse in politiek zeer laag lag in alle studierichtingen. Jellis gaf dan ook enkele tips om politiek interessanter te maken voor jongeren.

Enkele van de meest memorabele eindwerken waren onder meer: Ellen De Clercq (6 HW) met als thema ‘Hoe wordt de partnerkeuze bepaald.’, Robbe De Bruyn (6 HW) met ‘De invloed van gezelschapsdieren op de mentale gezondheid van mensen in een woonzorgcentrum.’ en Jolien De Clercq (6 HW) met een pittig eindwerk rond ‘De doodstraf’.

Dossier onderzoekscompetenties: Wiskunde

In deze reeks ‘dossier onderzoekscompetenties’ blikken we graag terug op de eindwerken en presentaties van de laatstejaars leerlingen uit het  ASO. Afhankelijk van hun specifieke studierichting kozen ze voor een onderwerp in de categorie wetenschappen, economie, wiskunde, humane wetenschappen of talen.

Enkele opvallende eindwerken in de categorie ‘WISKUNDE’ waren er onder meer van: Gene Hauters (6 WW) en Bram Cieters  (6 EW) met als thema ‘Wiskunde in het voetbal’. Begeleider dhr Rubbrecht was enorm tevreden over het eindwerk van de twee jonge voetbalspelers die de verschillende factoren die inwerken op een bal onderzochten. Onder andere de invloed van de luchtweerstand, de ideale plaats waar je een bal moet raken, hoe een zwabberbal tot stand komt en uit welke onderdelen een bal is opgebouwd kwam aan bod. De jonge wiskundigen hadden zelf wat balletjes getrapt en berekenden de parabolische bewegingen waardoor ze de verschillen konden opmeten als de bal op een andere plek werd geraakt.

Een ander indrukwekkend onderzoekspleidooi werd geleverd door Bjork Boué (6 WW) en Jade Van Gijsegem (6 WW) rond ‘Wiskunde bij sociale netwerken’. ‘Het onderwerp is enorm vernieuwend en er was nog niet veel informatie over te vinden maar werd uitstekend uitgewerkt’ vertelt begeleider Rubbrecht vol trots. Wiskunde in de vriendschaps-, voorkeurs- en terroristische netwerken werd gestaafd met literatuur van Emile Durkheim. Het onderzoek bevond zich op klasniveau en toonde aan wie ‘geliefd’ was als je de onderlinge ‘online vriendschappen’ vergeleek. Het is natuurlijk niet representatief met zo’n kleine doelgroep maar het was een originele invalshoek die heel goed de verschillende netwerken binnen de klas blootlegde. Via theorie werd berekend wie de belangrijkste persoon binnen een netwerk was.

Andere interessante wiskundige eindwerken waren er van: Imke Pletinckx (6 WW) en Ella Wijns (6 WW) rond ‘Magische vierkanten’. Xena Bury (6 WW)  en Marthe Cauchie (6 WW) werkten het thema ‘Cryptografie’ uit. Sylvain Fosselle (6 WW) en Daan Van den Bussche (6 WW) kozen het thema ‘Kansberekening bij pokeren’. Een zeer populaire invalshoek was ‘Wiskunde in de muziek’ want dat werd gekozen door zowel Oona Driessens (6 WW), Jarne Raes (6 WW), Wannes Vanhoutte (6 LW) en Dylan Tressignie (6 EW).

Personeelsleden GO! Atheneum (KA) triomferen sportief in ‘Women Challenge Run’ en de ‘Challenge Triathlon’ van Geraardsbergen

Het GO! Atheneum Geraardsbergen vindt sport en beweging heel belangrijk en onder het motto ‘toon eens hoe het moet’ trokken enkele sportieve KA-personeelsleden hun sportiefste sportschoenen of zwemvliezen aan tijdens de ‘Women Challenge Run’ en ‘Challenge Triathlon’ in Geraardsbergen.

Een warm applaus voor het dappere trio Sonny Van den Stockt, Maaike Batselier en Joke Van Muylem dat deelnam aan de loopwedstrijd ‘Women Challenge Run’. De loopwedstrijd begon in het provinciaal domein de Gavers en eindigde na 6 km met een steile beklimming op de markt van Geraardsbergen. Een dagje later startte er nog een KA-trio aan een nog helsere sportwedstrijd: de ‘Challenge Triathlon’. Het waren Sophie Van Langenhove (1,9 km zwemmen), Joeri De Smet (90 km fietsen) en tenslotte Alexandra De Clercq (21 km lopen) die op een schitterende manier, en steeds met een lach op het gezicht, onze school vertegenwoordigden op dit unieke sportevenement.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen is heel fier op de deelnemende personeelsleden en hoopt dat de leerlingen hierdoor gestimuleerd raken om deze zomer de basisconditie te onderhouden. Sport, beweging en lokale verankering zijn belangrijk voor onze school en ook volgend schooljaar blijven we inzetten op een gezonde geest in een gezond lichaam. Om meer foto’s te bekijken van deze straffe sportprestaties klik je zoals steeds op de onderstaande foto.

Van prehistorische muurtekeningen tot graffiti: indrukwekkende eindpresentaties ‘Schilderen en Decoratie’ op het Atheneum Geraardsbergen

De leerlingen van het 4de jaar ‘Schilderen en Decoratie’ kregen van lesgever dhr. Vlassenbroeck de opdracht om een bepaalde kunststijl te bespreken met een presentatie en dan ook zelf een schilderwerk te maken in deze stijl. De resultaten waren schitterend en enorm gevarieerd want er werden schilderijen gemaakt in de volgende stijlen: Robin Blaton en Angel De Nooze kozen voor prehistorische werken, Brian Quina ging terug naar de ‘Klassieke Oudheid’, Laura D’hert koos voor de middeleeuwse stijl, Maika Vandevelde besprak ‘Barok en Rococo’, Brent Oosterlinck specialiseerde zich in het ‘Expressionisme’, Chadi Hattab nam het ‘Surrealisme’ onder de loep, Margo Van Den Broecke koos voor ‘Pop Art’  en Saikim Malfroot kon zich helemaal uitleven met moderne technieken zoals graffiti.

De leerlingen moesten niet alleen een werk maken in de stijl van hun keuze maar ook een presentatie geven waarbij de stijlkenmerken, de geschiedenis van deze kunststroming, bekende schilders en schilderijen werden besproken. Brent besprak onder meer Paul Klee met een meditatief zelfportret, Ernst Ludwig Kircher maar ook het befaamde schilderij ‘Sterrenwacht’ van Vincent Van Gogh. Het GO! Atheneum Geraardsbergen is heel fier op het harde werk van de jonge schildersleerlingen.

Bekijk zeker de schitterende foto’s! Want door op onderstaande foto te klikken kan je er nog veel meer bekijken.

Kick-off duaal leren 2018-2019 schot in de roos

Gisteren vond in het OLC van het GO! Atheneum Geraardsbergen de kick-off plaats voor duaal leren schooljaar 2018-2019. De school biedt deze manier om praktijkervaring op de werkvloer op te doen sinds dit schooljaar aan en is uiterst tevreden over de geboekte resultaten.

Duaal leren werd in het leven geroepen om jongeren uit de richting Elektriciteit (BSO) kennis te laten maken met de werkvloer. De leerstof die de leerling doorheen het schooljaar moet vergaren, wordt deels verworven in de praktijk. Hierdoor maakt de leerling vaak kennis met het nieuwste materiaal en de nieuwste technieken en steekt hij of zij heel wat op van de ervaren begeleiders. Ook leerkrachten kunnen hierdoor beter inspelen op de verplicht te behalen leerplandoelen: er zijn immers situaties die je nooit volledig kan nabootsen in een praktijklokaal.

Heel wat bekende namen waren gisteren aanwezig: VOLTA gaf in eerste instantie een korte introductie over de inhoud van Duaal leren. Maar ook potentiële bedrijven waren present om kennis te maken met de leerlingen: met onder andere BK Technics, Eandis en Gwielek krijgen de leerlingen een heel interessant aanbod aan werkplaatsen aangeboden. Via een speeddate maakten bedrijven en leerlingen kennis met mekaar. Nadien geeft iedereen voorkeuren door en gebeurt de matching door de school. Het belooft alvast weer een uitdagend schooljaar te worden!

Ook interesse in Duaal leren? Contacteer mevr. Liesbeth Venneman via liesbeth.venneman@ka-geraardsbergen.be voor meer info!

Dossier onderzoekscompetenties: Wetenschappen

In deze reeks ‘dossier onderzoekscompetenties’ blikken we graag eens terug op de eindwerken en presentaties van de laatstejaars ASO. Afhankelijk van hun specifieke studierichting kozen de leerlingen voor een onderwerp in de categorie wetenschappen, economie, wiskunde, humane wetenschappen of talen.

Enkele opvallende eindwerken waren er onder meer van: Yarno Punnewaert (6 WW) met ‘Wat is de perfecte houding om een bal te plaatsen en laten kaatsen bij petanque.’  Yarno speelt zelf al tien jaar petanque (jeu des boules) als hobby en koos daarom voor dit onderwerp. Met een literatuurstudie, aandacht voor de spelregels, voor de soorten spelers, de soorten ballen en houding verzamelde hij al heel wat onderzoeksinformatie. Met de ondersteuning van mevr. Coutereel (fysica) berekende hij ook de krachten om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden.

Iemand die zijn onderzoeksvraag voor chemie ook binnen zijn interesseveld zocht, was Sylvain Fosselle (6 WW) met het onderwerp: ethanol in cocktails, wat verandert er in cocktails door ethanol? , met als mentor mevr. Cornil (chemie). Sylvain beschrijft zijn hobby als ‘bartending’ en wil door zijn onderzoek nog interessantere cocktails maken. Ethanol is de meest gebruikte alcohol en zit in de meeste dranken.

Een ander interessant onderwerp was ‘Fysica in Dans’ door Lore van Mello (6 WW) bij mentor mevr. Coutereel. Lore danst zelf al jaren zonder er zich bewust van te zijn hoeveel fysica deze topsport beheerst. De balans, de kracht, het spiergebruik,… bevatten allemaal elementen uit de fysica. Lore koos ervoor om de pirouette te bespreken en had het over de basisvormen, de evolutie van ballet maar ook over de eenparige cirkelvormige bewegingen, de hoeksnelheid en de wetten van Newton. Het gebruik van een video in slow-motion met verschillende opnamepunten en berekeningen maakte dit een zeer interessant eindwerk.

Bjork Boué (6 WW) liet de leerlingen dan weer proeven van zelfgemaakte chocolade. Ze maakte een interessant eindwerk over het verwerkingsproces van chocolade vertrekkende van de ruwe cacaoboon tot het heerlijke eindproduct. Na een pittige literatuurstudie probeerde ze antwoorden te vinden op deze drie onderzoeksvragen: – Is het mogelijk om zelf chocolade te maken van een ruwe cacaoboon? – Wat is het nut van chocolade ‘temperen’ en hoe wordt dit chemisch verklaard? en –Wat is het effect van chocolade op de mens?

Talent in de kijker: het tekentalent van Evaline Vangelder (6HW)

Evaline Vangelder uit het 6de jaar ‘Humane Wetenschappen’ valt op het GO! Atheneum Geraardsbergen al jaren op door haar schitterende tekentalent. Bekijk zeker de onderstaande foto’s (als je op de foto klikt kan je meer foto’s bekijken) van de schitterende en zeer precieze, nauwkeurige en gedetailleerde tekeningen van Evaline. De jonge Geraardsbergenaar gaat volgend jaar verder studeren maar zal zeker blijven tekenen. Ze houdt van potloodtekeningen maar is niet bang om ook kleurtjes te gebruiken. Haar talent viel al snel op bij klastitularis De Geeter en mevr. De Geyter want haar tekeningen sieren ook het splinternieuwe Agora-lokaal. Het GO! Atheneum Geraardsbergen wenst Evaline veel succes met haar examens en hoopt dat ze de wereld blijft trakteren op haar mooie impressionante tekeningen.