De leerlingen van de richtingen Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid kregen op hun eerste schooldag tal van workshops voorgeschoteld. Bedoeling was om hen vanaf dag 1 alle uitleg te geven over de manier waarop de opleiding Maatschappelijke Veiligheid op het GO! Atheneum Geraardsbergen te werk gaat. Na een eerste welkomstwoord door cursuscoördinator Chris Teirlinck, werden de leerlingen ingedeeld in 5 klasgroepen die via een rotatiesysteem vijf workshops konden volgen. In de workshop ‘werkplekleren en stages’ werd de praktijkcomponent van de richting toegelicht. Waar zullen de leerlingen stage lopen? Wat zijn de afspraken hieromtrent? Verder werden de leerlingen ook vertrouwd gemaakt met Smartschool en Google Drive als de belangrijkste informatiekanalen binnen de opleiding. Bijzondere aandacht ging naar het attituderapport dat dit jaar wordt ingevoerd. In de workshop ‘leerplandoelen’ werd dieper ingegaan op het belang van leerplannen, leerplandoelen en de competenties die daarin vervat zitten. Via een attituderapport zal de leerling vanaf dit schooljaar perfect kunnen volgen in hoeverre hij of zij de leerplandoelen van het gemeenschappelijk leerplan al onder de knie heeft. Op die manier kunnen zij beter begeleid worden en bijgestuurd waar nodig. Wie de opleiding Maatschappelijke Veiligheid zegt, denkt automatisch aan het kostuum dat de leerlingen op officiële gelegenheden en stages dragen. Elke leerling kreeg op 1 september dan ook de kans om een kostuum op maat te passen. Daarna werd een intake vragenlijst ingevuld, om beter te kunnen inspelen op de achtergronden en noden van elke leerling. Tot slot kwamen ook de praktische richtlijnen omtrent de administratie aan bod. Met een hoofd vol informatie en evenveel goede moed werd de dag afgesloten. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn helemaal klaar om het beste uit dit schooljaar te halen.