Alle derdejaarsleerlingen van het GO! Atheneum Geraardsbergen kregen in het eerste semester van dit schooljaar een DIATAAL-toets voorgeschoteld die hun woordenschatkennis en vaardigheden rond begrijpend lezen van teksten mat. Ook in de Middenschool Geraardsbergen worden de leerlingen getest aan de hand van deze toetsenreeks.

De scholen vergelijken de testen en kijken naar de evolutie die de leerlingen doormaken, want hun scores worden vergeleken met de resultaten van derdejaarsleerlingen uit gans Vlaanderen. Leerlingen die problemen hebben met de Nederlandse taalvaardigheid zullen daarna extra ondersteuning krijgen op school.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet sterk in op de ondersteuning van leerlingen die een mogelijke taalachterstand hebben opgelopen.