Tijdens de verdieping ‘Bewaking’ ontving vakleerkracht Stefaan Van Vaerenbergh Kevin Van Damme en Salvatore Infantino van de firma ‘Seris’. Deze gastsprekers zijn experten uit de veiligheidssector en kwamen de verschillende werkdomeinen van de bekende bewakingsfirma voorstellen.

Seris biedt een globaal dienstenaanbod aan onder de slogan ‘Your Total Security Concept Provider’. Het bedrijf heeft meer dan 100 jaar ervaring op de teller en is gespecialiseerd in security-oplossingen voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren. Het GO! Atheneum Geraardsbergen is tevreden dat ook in coronatijden de leerlingen op een veilige manier kennis kunnen verkrijgen van vakpartners via gastlessen.

Op dinsdag 3 maart 2021 organiseerde bewakingsfirma SERIS een webinar voor de leerlingen die kiezen voor verdieping bewaking. Sinds een aantal jaren kunnen studenten Integrale Veiligheid in de tweede helft van het schooljaar kiezen voor een specialisatie: bewaking, politie, brandweer of defensie. Elke week staat dan één schooldag in het teken van hun keuze. “Covid gijzelt ons al een hele tijd, waardoor bezoeken aan bewakingsondernemingen en/of werkplekleren tot dusver nog maar weinig aan bod is gekomen tijdens de opleiding”, aldus de leerkrachten bewaking. “Dit is een mooie manier om de leerlingen toch in contact te brengen met de werkvloer.”

***

Via de Webinar konden de leerlingen kennismaken met één van de grotere bewakingsondernemingen. SERIS lichtte via een presentatie en YouTube-filmpjes de waarden en sterktes van hun bedrijf toe. Ook de mogelijkheden om te solliciteren werden via deze weg uitgelegd.
Na het theoretische gedeelte gaf SERIS een demo. Met twee patrouillevoertuigen kwamen de bewakingsagenten op de school zodat de leerlingen de techniciteit van deze voertuigen konden ontdekken. Kevin Van Damme, zelf oud-leerling Integrale Veiligheid op het GO! Atheneum Geraardsbergen, gaf tekst en uitleg, samen met zijn postencoördinator. Kevin haalt na 10 jaar nog steeds veel voldoening uit zijn job als mobiele bewaker. De leerlingen luisterden geboeid naar zijn ervaringen en anekdotes. Op die manier maakten ze ook kennis met termen als rittenplan, intervenant en andere woorden die typisch zijn voor het vakjargon in de bewakingswereld.

Na de middagpauze gaf Stefaan Van Vaerenbergh, leerkracht bewaking, aan de hand van hulpmiddelen die hij had meegebracht meer info over de technische kant. Het gaat dan om tag, sleutelpennen, maglitte en andere toegangsmiddelen waarover een mobiele bewakingsagent beschikt om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren. Nadien gingen de leerlingen zelf aan de slag met het uitstippelen van een route voor hun eigen bewakingsonderneming, die mobiele diensten aanbiedt. Iedereen blikte na afloop terug op een leerrijke en praktijkgerichte dag.