Op donderdag 4 maart 2021 organiseerden vakleerkrachten bewaking Ann Vanzulpele en Stefaan Van Vaerenbergh  een opdrachtendag in Gent voor de leerlingen uit de richting Veiligheidsberoepen.

De leerlingen kregen als opdracht om een controleronde uit te schrijven als gemeenschapswacht. Ze werkten in groepjes van twee en gingen samen op pad. Tijdens deze voorbereiding dienden ze zich ook te focussen op observatie, het maken van vaststellingen en waakzaamheid. Bijkomend leerden ze zich verder te ontwikkelen op het vlak van zelfredzaamheid en werken in groep. Na de middag was er een bijkomende taak waarbij ze zich als een bewakingsagent moesten opstellen, om deze opdracht door zijn ogen te ervaren.

De leerlingen leerden door middel van security awareness de stad Gent beter kennen en keken met een andere bril naar de veiligheidsproblematieken, die de basis vormen van hun toekomstige job.