Vandaag is Earth day en ook het GO! Atheneum Geraardsbergen zet zich actief in om milieubewust denken en doen centraal te stellen in ons hele schoolleven. Zo kregen de leerlingen uit het derde en vierde jaar ‘Elektrische installaties’ een gastles van dhr. Jan Declercq, business director van Green Energy Park, over het belang van groene energie voor het milieu, de portefeuille en bij slimme energiezuinige gebouwen.

Van hun vakleerkrachten dhrn. Verhellen en Bogaert hadden de jonge elektriciteitsleerlingen reeds heel wat informatie gekregen over het belang van groene energie en de invloed op hun toekomstige beroep als elektricien. De gastles van dhr. Declercq was zeer spitsvondig uitgewerkt doordat zijn project ‘het Green Energy Park’ de brug slaat tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie binnen drie onderzoeksdomeinen: energie en mobiliteitstransitie, een slimme regio en het ziekenhuis van de toekomst.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen hecht veel belang aan de moderne uitdagingen en aan het belang van ecologische innovatie binnen het energie- en milieuvraagstuk. Zowel de leerlingen als vakleerkrachten waren dan ook zeer tevreden over de professionele uitleg tijdens deze gastles.