Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet als innovatieve school in op de ontwikkeling van een educatieve VR-ervaring waarbij leerlingen op een virtuele manier leren werken met houtbewerkingsmachines. Samen met de technische partner LuGus Studios ontwikkelt de school als educatieve partner het project ‘Woodworks VR’. Deze virtuele simulatie zal de leerlingen de mogelijkheid geven om met een VR-bril praktisch en veilig te leren werken met onder meer de freesmachine van de school.

Het project kwam er na de duidelijke wens van de leerkrachten ‘Houtbewerking’ om VR in te zetten binnen het lessenpakket om zo de leerlingen op een veilige manier te laten proeven van praktijkervaring via een authentieke en levensechte simulatie. In een latere fase zullen ook andere machines en toolsets toegevoegd worden aan de virtuele werkruimte van de gebruikers. De leerlingen hun ruimtelijk inzicht zal verbeteren en de simulatie kan ook geprojecteerd worden waardoor de leerkrachten kunnen meevolgen of virtueel examens kunnen afnemen. De VR-simulatie is ook economisch interessanter dan het aanschaffen van meerdere machines waardoor arbeidsmarktgericht onderwijs steeds hypermodern kan blijven.

Freesmachines zijn complex en moeten praktijkgericht onderwezen worden. De virtuele freesmachine zal zo realistisch mogelijk nagebootst worden met virtuele hendels, knoppen en schroeven. De exacte volgorde van de handelingen zal LuGus Studios samen met de leerkrachten van het GO! Atheneum Geraardsbergen uitwerken. Veiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van de spelervaring.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen blijft met deze hypermoderne initiatieven inzetten op het geavanceerde onderwijs van de toekomst die rekening houdt met de noden van een gesofisticeerde en steeds evoluerende arbeidsmarkt.