De onderzoekscompetenties zijn de eindwerken van de laatstejaarsleerlingen 6 ASO en vormen de bekroning van een secundaire schoolloopbaan. Op het einde van het schooljaar presenteren de laatstejaarsleerlingen 6 ASO in hun mooiste kleren fier hun eindwerk dat  bestaat uit een diepgaande literatuurstudie en uit een proef of onderzoek waarbij ze een onderzoeksvraag proberen te beantwoorden. Hieronder vind je een overzicht van enkele opmerkelijke eindwerken voor het onderdeel ‘wetenschappen’.  De jury bestond uit vakleerkrachten Anneleen Moreels, Bianca Coutereel, Eva Menschaert, Franki Van Neyghem, Wouter De Geus en Pieter Verhaegen.

Thymo De Wandel (6 WW): Thymo koos als onderzoeksthema: ‘De elektromotor bij elektrische voertuigen’ en focuste zich daarbij op de verschillen van de drie verschillende motoren (AC-motor, DC-motor of de elektromotor) bij de nieuwste elektrische wagens. Thymo vertelde vol passie over het thema en had zelf ook een kleine elektromotor nagebouwd. Mevr. Coutereel was enorm tevreden over dit eindwerk aangezien Thymo had verder gewerkt op de kennis aangeleerd in het vijfde middelbaar en alles zeer onderbouwd was. Thymo was samen met zijn vader ook met enkele elektrische wagens gaan rijden en had bij verschillende modellen een vermogensproef van de motoren gedaan. Hij concludeerde dan ook dat Tesla momenteel de beste motor op de markt heeft.

Oscar Cuyvers (6 Delta): Oscar koos als onderzoeksvraag: ‘Energie, wat is de beste oplossing voor de toekomst?. Zijn eindwerk, met als promotor mevr. Bianca Coutereel, onderzocht verschillende kenmerken van energievoorziening zoals de werking en de voor- en nadelen van kernenergie en zonnepanelen. Oscar deed zelf ook een mini-onderzoek door een klein zonnepaneel te reconstrueren. Zijn conclusie was dat we moeten blijven inzetten op groene energie en dat zonnepanelen een deel van de oplossing zijn voor het energievraagstuk.

Thomas Healy (6 WW): Thomas maakte zijn OC rond het thema ‘Raketwetenschap’. Hij bestudeerde de werking van de raket, berekende de ideale baan, besprak de verschillende soorten hitteschilden, bekeek welke brandstof je best kan gebruiken en hoe je een raket stabiel krijgt. Het experiment van Thomas was zowel ludiek als leerrijk. Thomas had namelijk zelf enkele raketten gebouwd en hij had deze raketten ook gelanceerd. Drie raketten vlogen uiteindelijk door de lucht waardoor Thomas toch enkele mooie en wetenschappelijke conclusies kon afleiden.

Loena De Tant (6 WW): Loena werkte rond haar grote passies ‘muziek en neurologie’ met een interessant eindwerk rond het thema ‘Neuromusicologie’. Naast een uitgebreide literatuurstudie had Loena ook een interessant onderzoek uitgewerkt waarbij ze verschillende soorten personen liet luisteren naar bepaalde muzieklijsten. Haar hypothese die inhield dat muziek wel degelijk invloed heeft op het gemoed leek bevestigd door het interpreteren van haar onderzoeksgrafieken. Loena ging in haar onderzoek ook diepgaand in op de werking van de hersenen.

Gustav Goessens (6 WW): Gustav koos ervoor om zelf een groot ‘slaaponderzoek’ uit te voeren. Een theoretisch onderzoek rond slaap, slaapfases en slaapkwaliteit werd aangevuld met een complex experiment waarbij Gustav zelf slaaptesten heeft uitgevoerd. Gustav speelde zelf proefkonijn en bekeek de invloed van verschillende factoren zoals cafeïne, licht, geluid, stress, … en de link daarvan op zijn eigen slaapkwaliteit. Begeleidster en promotor mevr. Moreels was enorm tevreden over de inzet en de straffe theoretische uitwerking van dit eindwerk. Een ‘slaaponderzoek’ is zeer complex omdat je de omliggende factoren heel moeilijk constant kan houden.

Thibault Delmotte (6 WW): Thibault, die volgend jaar graag ‘geneeskunde’ of ‘kinesitherapie’ wil studeren, heeft zijn eindwerk toegespitst op de ‘spierziekte ALS’ aangezien zijn buurmaan deze aandoening heeft. Een uitgebreid theoretisch onderzoek richtte zich op de oorzaken, symptomen, behandelingen, de verschillende types, … Ook woonde Thibault verschillende studies bij die zijn buurman zelf onderging. Als experiment koos Thibault voor het opstellen en uitwerken van een kinesitherapiebehandeling voor een ALS-patiënt. Samen met een professionele kinesist creëerde hij een set oefeningen die focust op alle spieren maar tegelijkertijd ook rekening houdt met de soepelheid en de intensiviteit.