defensie en veiligheid.

De studierichting.

 • De studierichting Defensie en veiligheid is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar een sterke sociale attitude, een grote maatschappelijke interesse en een evenwichtige persoonlijkheid centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Leerlingen leren generieke competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van verschillende veiligheidsberoepen zoals soldaat/matroos bij defensie, bewakings- of veiligheidsagent, penitentiair bewakingsassistent of brandweerman/vrouw. Onder deze competenties verstaan we het samenhangend geheel van kennis, lichamelijke, communicatieve en psychosociale vaardigheden en attitudes die deze veiligheidsberoepen gemeenschappelijk hebben. Daarbovenop leren ze competenties en attitudes om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3.
 • Defensie en veiligheid wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingprofiel.

 • wil zich graag optimaal voorbereiden op meerdere beroepen in zowel de niet-politionele veiligheidssector, zoals een job als bewakings- of veiligheidsagent of een functie als penitentiair bewakingsassistent, gemeenschapswacht, brandweerman/vrouw of een andere veiligheidsfunctie … als de politionele veiligheidssector zoals politieagent of -inspecteur.
 • beschikken over een grote maatschappelijke interesse
 • heeft zin in veiligheid
 • beschikken over een evenwichtige persoonlijkheid
 • hebben aandacht voor een goede fysieke conditie en zijn bereid om die conditie te onderhouden en/of te verbeteren
 • beschikken over een open geest en houden van een omgeving met discipline
 • beschikken over heel wat sociale vaardigheden en willen die graag optimaliseren
 • werken graag in team
 • kan omgaan met conflicten en agressie en is bereid om daaraan te werken
 • is communicatief en is bereid om daaraan te werken

Lessentabel.

Basisvorming.

6e
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Nederlands2
Frans2
Engels2
Wiskunde + STEM2
Natuurwetenschappen + STEM1
Geschiedenis + Burgerschap2

Specifiek gedeelte.

5e6e
Toegepaste psychologie12
Veiligheidstechnieken
* Politie
* Brandweer
* Bewaking
1
1
2
1
1
2
Sport44
Defensie (extern)44

Vrije ruimte.

5e6e
Bewaking22

Meer info? Bekijk dit filmpje.

Attesten

Tijdens de opleiding kunnen de leerlingen volgende deelattesten behalen:

 • Diploma secundair onderwijs
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Getuigschrift hulpverlener
 • Bewijs van succesvolle afronding van de toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie
 • Modulecertificaten van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweer
  • Administratieve cultuur – houding en gedrag
  • Individuele bescherming
  • Fysieke paraatheid
  • Levensreddende handelingen
 • Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor penitentiair bewakingsassistent (vrije keuze om deel te nemen)

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap:
Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, Bachelor sociaal werk