Het schoolreglement legt een essentieel basiskader vast en vormt een belangrijk en noodzakelijk instrument om het onderwijsproject binnen onze school te verwezenlijken en om de leefbaarheid op onze school te garanderen.
Schoolreglement 2022-2023