Minister van Onderwijs Ben Weyts brengt vandaag een bezoek aan het GO! atheneum van Geraardsbergen, lid van GO! Scholengroep 20. Dit gebeuren staat in teken van projecten die streven naar excellentie in het Vlaamse onderwijs. GO! Geraardsbergen is duidelijk mee met zijn tijd: de minister neemt als centrale gast deel aan een podcast met leerlingen, leraren, ouders, partners van de school en directies.

Minister Weyts draagt excellentie hoog in het vaandel: hij vindt dat onderwijs excelleren moet stimuleren om alle leerlingen ‘op de juiste rek’ te krijgen. In dat kader brengt hij een bezoek aan het atheneum van Geraardsbergen, waar hij doorheen de podcast zicht krijgt op de goede praktijken wat betreft werken met excellerende leerlingen binnen de brede basiszorg.

In plaats van een ‘gewoon’ bezoek met een rondleiding en speeches, kiest GO! Geraardsbergen ervoor om samen met de minister een podcast te maken. Maar alvorens de minister als centrale gast van de podcast fungeert, woont hij een les bij … gegeven door een AI-versie van Albert Einstein!

Tijdens de podcast komen verschillende onderwerpen aan bod.

De Deltaklas binnen GO! Geraardsbergen is een klas voor cognitief sterke leerlingen. Deze aanpak is door de Vlaamse overheid aangeduid als ‘voorbeeld’ inzake onderwijs op maat aan sterke leerlingen. Enkele leerlingen getuigen doorheen de podcast hoe zij de Deltawerking ervaren.

Vervolgens worden verschillende innovatieve onderwijsprojecten op het niveau van GO! Scholengroep 20 besproken. Een oud-leerling uit de Agoraklas van het GO! atheneum Geraardsbergen getuigt hoe deze innovatieve werking tegemoet kwam in haar onderwijsloopbaan en verdere studies in het hoger onderwijs.

Verschillende nieuwe projecten die innovatief en excellent onderwijs maken en die gelanceerd worden vanuit de Vlaamse Overheid, staan in de kijker. Zo bijvoorbeeld de oproep InnoVET en het Excellentiefonds. Ook GO! Scholengroep 20 legt de lat hoog voor zichzelf: ze tekent in op beide projecten. “De gemiddelde leerling bestaat voor ons niet. Wij zetten ook in op leerlingen die uitdaging nodig hebben. Intussen bouwden we rond dit thema al enkele jaren expertise op,” zo licht Isabelle Truyen, algemeen directeur toe.

Tenslotte is de volgende boodschap duidelijk: de verwachtingen hoog leggen voor alle leerlingen en welbevinden zijn niet elkaars tegengestelde. Integendeel: onderzoek wijst uit dat deze gedachte kan leiden tot lage prestaties van leerlingen. GO! Geraardsbergen zet daarom net in op hoge verwachtingen in combinatie met hoog welbevinden. Data-onderzoek van de school toont aan dat GO! Geraardsbergen weinig tot geen verloop van leerlingen kent.


Het GO! atheneum Geraardsbergen is blij met de komst van minister Weyts.

In deze scholen is het alvast goed leven en leren! Binnenkort kunnen jullie de volledige podcast met o.a. de minister beluisteren via de verschillende mediakanalen van de school. Klik op de onderstaande foto om meer foto’s te bekijken van deze boeiende dag!