De leerlingen uit de richting Humane wetenschappen worden een jaar lang klaargestoomd om een onderzoekscompetentie (OC) uit te werken binnen de sociale wetenschappen. In de vakken Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen en Nederlands van juryleden dhr. Moulaert en mevrn. De Petter en Menschaert worden ze dan ook voorbereid om een sterke literatuurstudie te combineren met een diepgaand eigen onderzoek dat vaak gebaseerd is op een uitgebreide enquête. Deze onderzoeken zijn daarom vaak ook interessant voor de schoolorganisatie van het Geraardsbergse atheneum omdat het sociale vraagstukken beantwoordt over onze eigen leerlingenpopulatie. Wij blikken graag eens terug naar enkele opvallende eindwerken uit 6HW:

Steffi Buyens (6HW) koos als onderzoeksvraag ‘In welke mate heeft een scheiding een mogelijke impact op het welbevinden van jongeren op het KA binnen de leeftijdscategorie van 14-21 jaar.’ Ze bekeek de verschillende wetenschappelijke visies en verklaringen over het begrip scheiding en deed naast een literatuurstudie ook een enquête bij 205 leerlingen van het atheneum. Ze concludeerde dat er wel degelijk een impact was, maar dat het onduidelijk was in welke mate een scheiding het welbevinden beïnvloedt doordat het steeds persoonlijk is en er nog veel diverse invloedfactoren zijn. Ook Jorien Provost (6HW) bekeek de invloed van een scheiding van ouders op de schoolresultaten van een jongere op het atheneum. Naast haar eigen onderzoek en literatuurstudie keek ze ook naar de maatregelen die een school kan nemen om de invloed van een scheiding op de schoolresultaten tegen te gaan.

Yana Van Keymeulen (6HW) en Zoë Wittenberg (6HW) bestudeerden ‘de invloed van SES (Sociaal Economische Status) op de schoolbeleving en de schoolprestaties bij jongeren tussen 14-21 jaar’ en konden op een grote belangstelling rekenen van de GOK-leerkrachten van het atheneum. Naast een goed uitgewerkte literatuurstudie over het begrip SES binnen de humane wetenschappen met aandacht voor de wetenschappelijke visies om armoede te verklaren keken ze ook naar de invloed van SES op schoolprestaties en welbevinden. De meisjes bespraken en gaven ook hun mening over maatregelen die scholen en overheid kunnen nemen en concludeerden dat de betrokkenheid van de ouders enorm belangrijk is.

Er was een enorme diversiteit in de gekozen onderwerpen binnen de klas 6HW. Sienna Faes (6HW) koos bijvoorbeeld voor de ‘Invloed van (school)stress op het welbevinden van Vlaamse jongeren van 14 tot 22 jaar’, terwijl Elisa Van der Veken (6HW) en Jarno De Clercq (6HW) over ‘De invloed van sociale media influencers op het koopgedrag van Vlaamse jongeren’ focusten.

Jorthe Timmermans (6HW) en Indra Demeulenaere (6HW) kozen dan weer over een zeer hedendaags thema en bestudeerden ‘de rol van beeldvorming in films/series op de hedendaagse perceptie van Vlaamse adolescenten met betrekking tot genderstereotiepen’ en Fynn De Taeye (6HW) ging de emotionele tour op en had het over ‘de impact van het verlies van een dierbare op het welbevinden van jongeren tussen de 14-21 jaar.’.

Kevin Mordijck (6HW) had het over het zeer gevoelige thema WOKE en bekeek wetenschappelijke en juridische omschrijvingen rond persvrijheid, censuur en woke. Na zijn literatuurstudie en eigen onderzoek zag hij een enorme evolutie, een grote verandering van waarden en normen en benadrukte hij de invloed van een globaliserende wereld die inzet op inclusie. Hij merkte op dat minderheden meer betrokken waren bij verschillende aspecten van de samenleving en dat er ook meer aandacht was voor een correcte representatie. Zijn vriend Jorn Windis (6HW) sloot een dag vol boeiende presentaties af met een onderzoek naar ‘de rol van merkkleding op het imago en sociale zelfbeeld van Vlaamse jongeren tussen de 14 en 21 jaar’.

Het GO! atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op de ondersteuning van goed uitgewerkte onderzoekscompetenties omdat het een ideale voorbereiding is voor aankomende thesissen, bachelor- of masterproeven. Proficiat aan alle leerlingen voor hun inzet tijdens de OC’s.

KLIK OP DE ONDERSTAANDE FOTO OM HEEL WAT FOTOMATERIAAL TE BEKIJKEN VAN DEZE BOEIENDE OC’S.