Het KA Geraardsbergen zet zeer sterk in op onderwijsvernieuwing en lanceert het Agora-project in de richting ‘Humane Wetenschappen’ waarmee de school op het EduNext Leerfestival 2018 heel wat aandacht, bewondering en nieuwsgierigheid lokte van andere scholen.

Het KA werkt verder aan creatief en motiverend onderwijs en nam de opleiding Humane Wetenschappen onder de loep. De Agora-klassen werden dan ook in deze richting ingevoerd.

Jolien De Clercq uit 6HW deelt haar enthousiasme: ‘In de Agora-klas kan je leren op maat. Heb ik vandaag wat minder zin in die taak voor Cultuur, dan plan ik die gewoon morgen in en werk ik vandaag aan mijn opdracht Frans. Heel veel gebeurt op de chromebooks en doordat we onze taken zelf moeten inplannen worden we beter voorbereid op het vervolgonderwijs aan de hogeschool of universiteit. Bovendien merk ik dat we meer individuele begeleiding krijgen omdat er telkens twee leerkrachten ter beschikking staan aan wie je meteen vragen kan stellen zonder dat je de leerkracht of anderen moet onderbreken.’

Het Agora-team merkt op dat de gemiddelde score van leerlingen nu al zo’n 10% hoger ligt en dat de leerlingen beter inzichtelijk en zelfstandig leren verwerken. Deze manier van studeren zal de leerlingen zeker helpen met hun vervolgstudies.

Agora tracht te zorgen voor die verbondenheid tussen vakken, leerlingen, ouders en leerkrachten. Leerplezier, eigenaarschap en kritisch denken vervolledigen de vier principes waarop het project steunt. Om deze onderwijsvernieuwing te ondersteunen heeft het KA Geraardsbergen geïnvesteerd in een splinternieuw en ultramodern Agora-lokaal.

Innovatief Agoraproject publiekstrekker op EduNext leerfestival

Leerplezier, verbondenheid, eigenaarschap en kritisch denken, dat zijn de vier pijlers waar het in de Agoraklas van het KA Geraardsbergen om gaat. Zeven verschillende vakleerkrachten vormen er een co-teachend team in de derde graad Humane Wetenschappen. Deze vernieuwende onderwijsaanpak ging dit schooljaar van start en kon direct op heel wat belangstelling rekenen. Nadat verschillende scholen al kwamen kijken naar het innovatieve project, werd het Agorateam uitgenodigd voor een presentatie op de zesde editie van het EduNext leerfestival in Brussel. En dat bleek een voltreffer.

Dat het huidige onderwijslandschap in beweging is, bleek duidelijk uit de talrijke, nieuwsgierige bezoekers. Voor een bomvolle zaal stelden de Agoraleerkrachten én -leerlingen hun inspirerende project voor, waarin de leerlingen via een weekplanning hun leerproces zelf in handen nemen. Er wordt ingezet op moderne competenties en met behulp van Chromebooks werken leerlingen en coaches samen aan vakoverschrijdend materiaal. Via learning analytics wordt de leerwinst elke maand in kaart gebracht.

Organisator Dirk De Boe was na de voorstelling lovend over de Agoraklas en onder de indruk van zoveel belangstelling. Ook de reacties van het publiek waren unaniem positief, ‘mogen wij eens op bezoek komen?’ was de meest gestelde vraag.

Volgend schooljaar zet het KA Geraardsbergen als school van de toekomst verder in op kwaliteitsvolle onderwijsvernieuwingen en wordt de Agoraklas uitgebreid naar de 2e graad Humane Wetenschappen.