schoolvisie.

Het is de opdracht van onze school om de leerlingen te stimuleren om zo hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Dankzij ons uitgebalanceerd studieaanbod kunnen leerlingen kiezen en doorstromen in zowel Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit als Arbeidsmarktfinaliteit.

scholengroep 20.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

pedagogisch project van het GO!.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap onderscheidt zich van alle andere onderwijsnetten door zijn uitdrukkelijk neutraal en pluralistisch karakter. Zijn fundamentele opdracht is de vrije schoolkeuze waarborgen.

Dat betekent concreet dat de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hun deuren openzetten voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht, afkomst, aard of overtuiging. Alle kinderen hebben immers recht op kwaliteitsvol onderwijs met respect voor ieders ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen.