schoolteam.

Wie is wie? Contacteer hier eenvoudig het personeelslid dat jou snel kan informeren of ondersteunen.

leerlingenbegeleiding.

Leerlingen moeten in staat gesteld worden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Daarvoor hebben sommigen net dat beetje meer ondersteuning of een sterkere structuur nodig dan anderen. Elke leerling krijgt op onze school m.a.w. de kans om zijn of haar sterktes in de verf te zetten, maar krijgt eveneens een duwtje in de rug wanneer bepaalde zwakkere punten worden aangekaart. Dit alles om de slaagkansen van alle leerlingen te optimaliseren.

Via de knop kom je meer te weten over de functies van de leerlingenbegeleiders.

clb.

In ons CLB werken maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen en psychologisch personeel in teamverband met als opdracht de leerlingen doorheen hun schoolloopbaan te begeleiden en hun welbevinden te bevorderen.

Ouders en leerlingen kunnen steeds bij ons terecht met allerlei vragen. We luisteren naar hen en proberen in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden. Het CLB werkt vraaggestuurd.

We zijn gebonden door het beroepsgeheim en de CLB-begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en met het volste respect voor iedereen. De diensten van ons centrum zijn gratis.

De CLB-begeleiding betreffende spijbelgedrag en medisch onderzoek is wettelijk verplicht.

leerlingenraad.

Het atheneum Geraardsbergen draagt naast kwaliteitsvol onderwijs ook het welbevinden van haar leerlingen hoog in het vaandel. Daarom zetten wij volop in op betrokkenheid van onze leerlingen door hen inspraak te geven in de organisatie en werking van de school via de leerlingenraad.

schoolraad.

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan voor alles wat de algemene organisatie en het bestuur van de school aangaat.

vriendenkring.

De Vriendenkring heeft tot doel, buiten alle politieke, religieuze en filosofische strekkingen om, het contact en de vriendschap tussen de sympathisanten van het Gemeenschapsonderwijs in Geraardsbergen tot stand te brengen en te behouden door het organiseren van allerhande evenementen.

Het verlenen van logistieke steun om het
kwaliteitslabel van ons onderwijs te kunnen
garanderen en te optimaliseren, zal dan ook
in de toekomst de zorg en het doel van de
Vriendenkring blijven.

scholengroep 20.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.