Atheneum strikte Vickie De Kocker als keynote op netwerkevent

Op donderdag 16 november organiseerde GO! Atheneum Geraardsbergen voor het tweede jaar op rij een heus netwerkevent. Op deze manier probeert de school huidige en mogelijke toekomstige partners samen te brengen om het aangeboden onderwijs nog te versterken.

Het eigenlijke netwerkmoment werd voorafgegaan door een uiteenzetting van Vickie Dekocker, die met Inclusie en excellentie kunnen in opleiden en leren hand in hand gaan haar uitgebreide vakexpertise inzette. Vickie is immers gekend als Senior Expert Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria en is bovendien aanspreekpunt rond beleidsdossiers op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. Ze schreef ook bijdragen rond het strategisch gebruik van educatieve technologieën en zorgde voor interessante inzichten bij de vele genodigden. Met een heldere en boeiende uiteenzetting van een half uur nam zij de aanwezigen mee in haar verhaal ‘Excelleren en inclusie in leren opleiden is mogelijk’. 

Directeur Isabelle Janssens verwelkomde de gasten en benadrukte het belang van samenwerking en lokale verankering. ‘De eeuw van de samenwerking, zo noemen verschillende auteurs de 21ste eeuw. Ook lokale besturen werken in deze realiteit. Stevig samenwerken over de grenzen van de school, besturen en bedrijfsleven werpt vruchten af. Samenwerken om jongeren voldoende competent te maken, zodat ze op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de samenleving en voldoende kansen krijgen op bv. een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt en om zichzelf te ontplooien. Om nog maar te zwijgen over hun welbevinden en welzijn op langere termijn.’

In een school waar leerlingen uit de doorstroom-, dubbele en arbeidsmarktgerichte finaliteit samen leren leven en leren, waar het schoolteam elke leerling op de juiste rek tracht te krijgen en waar ouders en leerlingen bewust voor een brede campus kiezen; dat is waar GO! Geraardsbergen voor staat en steeds weer naar streeft.’

Alvorens er verder genetwerkt kon worden tijdens het walking dinner, benadrukte directeur Sonny Van den Stockt in een krachtig slotwoord dat kwaliteitsvol onderwijs enkel kan uitgerold worden als verschillende onmisbare partners goed samenwerken.


‘It takes a village to raise a child. Samenwerken en in debat gaan met onze diverse partners zorgt ook voor kwaliteitsinjecties voor ons onderwijs. We blijven daarom sterk inzetten op het vergaren van informatie en kennis uit kwaliteitsvol en valide wetenschappelijk onderzoek in combinatie met wat onze kritische vrienden aanleveren vanuit hun professionaliteit. We doen dit vanuit onze missie om adolescenten dagelijks te laten groeien en hun eigen talenten maximaal te ontdekken, zodat zij met een open en kritische geest kunnen evolueren in de maatschappij van vandaag en morgen.’

Klik op de onderstaande foto om een uitgebreid fotoverslag te bekijken van dit interessant netwerkevenement.