GO! Geraardsbergen organiseert boeiend onderwijscafé met als thema ‘Omgevingsanalyse onderwijs’

Op 25 januari organiseert onze school weer een boeiend onderwijscafé! Van 18.30 uur tot 20.00 uur komt Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategie en Kennis van Onderwijs Vlaanderen, een interessante uiteenzetting geven. Bram De Geeter, pedagogisch coördinator, geeft wat meer uitleg over het onderwerp ‘Omgevingsanalyse onderwijs’. Schrijf je in door HIER te klikken!

Bram De Geeter: “Elke 5 jaar maakt de Vlaamse onderwijsadministratie ter voorbereiding van de regionale verkiezingen en de komst van een volgende Vlaamse Regering een omgevingsanalyse. Daarbij worden de belangrijkste grote trends en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen in kaart gebracht. Trends en ontwikkelingen die duurzaam van aard zijn en waarmee we best rekening houden wanneer we toekomstig onderwijsbeleid vorm geven.” 

“De omgevingsanalyse omvat trends buiten onderwijs zoals op het vlak van demografie, arbeidsmarkt, armoede, klimaat, politiek of digitalisering. Daarnaast is er in deze omgevingsanalyse heel veel aandacht voor belangrijke trends in onderwijs zelf, zoals op het vlak van schoolleiders en leerkrachten, de financiering, schoolloopbanen van leerlingen, onderwijskwaliteit, infrastructuur en leerlingenprestaties.”

“De omgevingsanalyse is geen evaluatie van het vroegere of lopende beleid. Het omvat ook geen beleidsvoorstellen of antwoorden. Het is aan de toehoorders zelf om zelf te bepalen met welke ontwikkelingen men ze de slag willen en welke beleidsantwoorden men er aan wil geven. De omgevingsanalyse is vooral een bron van inspiratie voor iedereen die met onderwijsbeleid bezig is: politieke partijen, middenveldorganisaties, schoolbesturen en schoolteams. Het heeft tot doel om er voor te zorgen dat het onderwijs voldoende weerbaar en wendbaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”  

korte bio van de spreker.

Jeroen Backs (°1977) is historicus van opleiding. Na een loopbaan in het onderwijs als leerkracht en directeur in een centrum voor basiseducatie, als raadgever op het kabinet van voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, als gastdocent in het hoger onderwijs, als lector in de lerarenopleiding en als beleidsondersteuner volwassenenonderwijs en levenslang leren, is Jeroen sinds 2012 aan de slag als hoofd van de afdeling Strategie en Kennis van het Departement Onderwijs en Vorming. 

Deze afdeling heeft tot doel om het onderwijsbeleid met kennis te onderbouwen en een lange termijn strategie uit te tekenen. De afdeling is verantwoordelijk voor het onderwijsonderzoek, data, statistieken en indicatoren, het internationaal onderwijsbeleid, juridische ondersteuning en strategische planning. De afdeling Strategie en Kennis is ook verantwoordelijk voor de uitrol van de Vlaamse toetsen in het onderwijs, de organisatie van het onderwijsluik van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU en de opstart van het kenniscentrum Leerpunt. 

De omgevingsanalyse werd geschreven door de teams data en onderzoek van de afdeling Strategie en Kennis.