leerlingenbegeleiding.

Welkom bij de leerlingbegeleiding!

Als leerlingbegeleiding engageren we ons binnen het schoolteam eveneens om jullie te
stimuleren tot het ontdekken van je eigen talenten en te komen tot zelfontplooiing.
In samenwerking met je klastitularis, betrokken leerkrachtenteam, CLB, … begeleiden we
jou en je ouders graag verder op vlak van:

● jouw psycho-sociaal functioneren waarbij we ons engageren voor het bevorderen
en bewaken van jouw welbevinden zowel binnen als buiten onze school.

● jouw onderwijsloopbaan waarbij we jou graag begeleiden in het ontwikkelen van
zelfkennis, inzicht in onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en het maken van
verantwoorde keuzes.

● jouw leren en studeren waarbij we jouw leerproces coachen door leer-en
studeervaardigheden te ondersteunen en ontwikkelen.

● jouw gezondheid waarbij we het beschermen en bevorderen van je gezondheid,
groei en ontwikkeling voorop stellen.
Jullie kunnen bij ons terecht op eigen vraag, alsook na advies van je klastitularis,
vakleerkracht, ouders, … . Na een verkennend gesprek bekijken we welk traject we verder
zullen zetten en wat er nodig is om aan jouw hulpvraag tegemoet te komen