schoolraad.

  • De schoolraad geeft advies aan de directeur over het werkplan van de school, over de werving van leerlingen, over de buitenschoolse activiteiten.
  • De directeur overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement.