agora.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen zet sterk in op onderwijsvernieuwingen en lanceerde daarom het Agora-project. Dit is echt uniek: vanuit binnen- en buitenland komt men dit project aanschouwen. Hogescholen en buitenlandse partnerscholen kwamen al informatie inwinnen in ons mooie Agora-gebouw om meer te weten te komen over dit bijzondere concept en over het lesgeven van de toekomst.

Met functionele opdrachten wordt de intrinsieke motivatie gestimuleerd. De leerkracht functioneert als een begeleider die de leerlingen stuurt en individueel kan helpen. Uiteraard
is er nog aandacht voor het traditionele lesgeven, maar er wordt ook nauw samengewerkt op het digitale platform.

Het Agora-team constateerde a.d.h.v. maandelijkse peilingen dat de gemiddelde score van
leerlingen hoger ligt en dat leerlingen beter inzichtelijk en zelfstandig leren verwerken dankzij deze vernieuwende lesmethode. Deze manier van studeren zal de leerlingen zeker helpen tijdens
hun vervolgstudies.

Agora tracht te zorgen voor verbondenheid tussen vakken, leerlingen, ouders en leerkrachten.
Leerplezier, eigenaarschap en kritisch denken vervolledigen de vier principes waarop het project
steunt.

De vier principes van Agora

  • Leerplezier
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap
  • Kritisch denken