defensie en veiligheid.

Het GO! atheneum Geraardsbergen mag als enige school in de wijde omgeving de nieuwe studierichting ‘Defensie en veiligheid’ aanbieden voor de derde graad secundair onderwijs. Sinds het schooljaar 2021-2022 konden leerlingen zich inschrijven in het vijfde jaar Dubbele finaliteit voor deze uitdagende nieuwe, sportieve en diverse opleiding.

Een opleiding met veel toekomstmogelijkheden want binnen het onderdeel defensie krijg je een
kennismaking met de landcomponent, de luchtcomponent, de marinecomponent en de medische component die verbonden zijn aan Defensie.

Binnen het onderdeel veiligheid kan je proeven van onze expertise uit de sectoren bewaking, politie, brandweer en penitentiaire bewaking. Doordat het GO! atheneum Geraardsbergen al jarenlang ervaring heeft met deze specifieke veiligheidssectoren, kunnen we bouwen op een sterk netwerk van externe partners en op heel veel vakinhoudelijke expertise.

De basisvorming is dezelfde als de andere studierichtingen binnen de Dubbele finaliteit en je krijgt dus een goede algemene basis om door te stromen naar een vervolgopleiding. In deze richting wordt er evenwel, naast de focus op sport, ook heel wat aandacht besteed aan de generieke competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van verschillende veiligheidsberoepen zoals soldaat/matroos bij defensie, bewakings- of veiligheidsagent, penitentiair bewakingsassistent of brandweerman/vrouw.

Specifieke vakken?

  • Toegepaste psychologie
  • Veiligheidstechnieken (Brandweer, Politie en Bewaking)
  • Sport
  • Defensie (door vakspecifieke externe lesgevers)
  • Bewaking