Verkiezingskoorts op het atheneum: leerlingen kiezen voorzitter en secretaris van de leerlingenraad

Deze week sieren verkiezingsposters de schoolmuren en op de tv-schermen prijken de gezichten van de kandidaat-voorzitters en -secretarissen van de nieuw te installeren leerlingenraad. Onze school heeft een zeer actieve en dynamische leerlingenraad. De eerste vergadering ligt al achter de rug. Vier kandidaten vertelden dat ze graag deze groep enthousiastelingen willen coördineren.

Lore Ost (4 Grieks-Latijn), Daniël Zlobicki (6 Humane wetenschappen), Dash Roosens (5 Humane wetenschappen) en Thibau Janssens (5 Moderne talen) toonden hun engagement. Alle leerlingen kregen intussen de mogelijkheid om hun stem uit te brengen en volgende week kennen we onze nieuwe voorzitter en secretaris. Voor veel leerlingen is dit een eerste kennismaking met democratisch handelen en actief participeren, want elke student kan en mag één keer zijn stem uitbrengen.

Behalve acties ter bevordering van een leuk school- en leefklimaat (Dag van de Jeugdbeweging, Week tegen Pesten, valentijnsactie,…) organiseert de leerlingenraad ook heel wat projecten met als thema mentaal welzijn, menstruatiearmoede, seksuele opvoeding en ecologisch handelen. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen ook de stem van iedere medeleerling ook in een echt leerlingenparlement en vergaderen met de directie over de haalbaarheid van hun voorstellen en ideeën. We kijken alvast uit naar een boeiend democratisch en constructief schooljaar.