ondernemen.

Onze school wil de ondernemende geest van elke leerling stimuleren. We zetten iedere leerling aan om initiatief te nemen en om een open en kritische blik op de samenleving te ontwikkelen. Wanneer je als leerling het KA verlaat, ben je voorbereid op de maatschappij van morgen. Je bent ondernemend in de brede zin van het woord: je durft stappen zetten en je bent je bewust van de gevolgen die hieraan verbonden zijn, je hebt een brede en open kijk op de wereld, je ziet kansen en durft deze ook te grijpen, je bent klaar om de wereld te veroveren!

welbevinden.

Onze school vindt het welbevinden van de leerling zeer belangrijk. We zetten niet alleen in op een veilig en realistisch leer- en leefklimaat, waarin fouten gezien worden als kansen om te leren of te ontdekken, maar we geven elk individu ook de kans om zichzelf te ontwikkelen. Dankzij dit proces slaagt de leerling er in om, na de nodige overlegmomenten, samen met het team de beste studiekeuze te maken, rekening houdend met de eigen interesses en talenten!

innoverend.

Onze school gaat innoverend aan de slag door leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en te werken aan de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor het vervolgonderwijs of de instap in het beroepsleven. We laten leerlingen kennis maken met nieuwe onderwijspraktijken en technieken in een moderne leeromgeving. We reflecteren over onze eigen onderwijspraktijk en komen op die manier samen met de leerlingen tot kwaliteitsvol onderwijs. Niet enkel de leerkracht, maar ook de leerling maakt het onderwijs op onze school!

verantwoordelijkheid.

Onze school wil leerlingen voorbereiden op het nemen van hun verantwoordelijkheid in de maatschappij van morgen. Als team helpen wij de leerling om keuzes te kunnen en te durven maken. Elke leerling wordt gestimuleerd en begeleid om een verantwoordelijke houding aan te nemen tegenover het eigen leerproces. We ondersteunen je tijdens het vallen en opstaan, zodat je aan het einde van de rit weet wie je bent en wat je wil!