Atheneumleerlingen excelleren in ‘wedstrijd tweede taal Jordaan De Keyser’ van Lionsclub

Onze school zet graag Clara Goffaux, Nils Van Boxclaer, Yannick Noah Nkusi en Florence Vermeulen in de kijker na hun glansprestatie in de wedstrijd ‘tweede taal Jordaan De Keyser’. Deze taalwedstrijd voor leerlingen uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs is een organisatie van de Lionsclubs Geraardsbergen en Lessines-Ath en gaat op zoek naar leerlingen die Frans als tweede taal goed beheersen. Zo willen zij de interesse voor de tweede taal langs de taalgrens levendig houden.

‘De deelnemers schreven een betoog en gingen in gesprek met een vakkundige jury. Alle deelnemers ontvingen een Franstalig boek en de prijzenpot bedroeg meer dan 2000 euro’, vertelt Vicky Geeraerts, leerkracht Frans.

Clara Goffaux uit 6 WW blonk uit en veroverde de tweede plaats in deze taalwedstrijd: ‘Toen ik via mijn leerkracht Frans geïnformeerd werd over dit initiatief, was ik meteen enthousiast om deel te nemen.  Als thema koos ik het actuele lerarentekort. Ik diepte ook de schrijftips uit de lessen Nederlands m.b.t. het schrijven van een beschouwende tekst weer op. Blijkbaar wist ik de jury te overtuigen, want ik ging met een mooie tweede plaats en de daarbij horende geldsom van 125 euro aan de haal. Ik ben ook heel blij dat ik mijn ouders en mijn leerkrachten zo fier heb kunnen maken via een levensechte situatie buiten de klasvloer.’

Florence Vermeulen uit 5 LW won 50 euro met haar deelname en blikt tevreden terug: ‘We werden geëvalueerd op onze kennis van de tweede landstaal via een schriftelijke en mondelinge proef. We hadden de keuze uit 2 thema’s: het lerarentekort of de klimaatopwarming. Deze werden niet op voorhand toegelicht, dus konden we ons niet voorbereiden, wat de opdracht zeer uitdagend maakte. Ik schreef eerst een paar ideeën op en ging dan aan de slag en was eigenlijk aangenaam verrast hoe vlot ik mijn ideeën op papier kon neerpennen. Daarna volgde nog een boeiende gedachtewisseling over het gekozen onderwerp.’

Ook Yannick Noah Nkusi uit 6 ET en Nils Van Boxclaer uit 6 LW leverden een mooi betoog af en kregen een eervolle vermelding. Nils vergaarde een speciale prijs, want hij presteerde het best van alle deelnemers die weinig of geen Franse invloeden meekregen van thuis uit.

‘Onze school besteedt veel aandacht aan verbinding met de lokale omgeving, real life ervaringen en constructieve extrascolaire samenwerkingen die van meerwaarde zijn voor onze studenten’, besluiten Isabelle Janssens en Sonny Van den Stockt, directies van de school.