Fotoverslag: Derdejaarsleerlingen bezoeken jongerenmarkt stad Geraardsbergen n.a.v. 10-daagse geestelijke gezondheid

Op donderdag 5 oktober trokken 285 derdejaarsleerlingen naar jeugdcentrum De Spiraal i.k.v. de tiendaagse van de geestelijke gezondheid om daar diverse organisaties te leren kennen tijdens een interactieve jongerenmarkt.

De stad Geraardsbergen en het GO! atheneum Geraardsbergen maken van het mentaal welzijn van jongeren een prioritair thema. Je goed in je vel voelen en weten waar je terecht kan, als dat niet het geval is, is in deze leeftijdsfase cruciaal. De directie, de leerlingenbegeleiders en de GOK-leerkrachten van de school gingen dan ook graag in op het aanbod van de stad.

Onze leerlingen leerden er verschillende organisaties kennen. Ze konden terecht bij eerstelijnspsychologen, tZitemzo, de bib van Geraardsbergen, het JAC, Habbekrats, Uit De Marge, Jeugdhuis De Ressort, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Child Focus, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de Jeugddienst.

Veel jongeren kwamen door dit initiatief voor het eerst in contact met organisaties uit de geestelijke gezondheidssector. Die krijgen op hun beurt de kans om met jonge adolescenten in gesprek te gaan en hen te bevragen. Voor alle partners was dit een zeer waardevol initiatief.

Het GO! atheneum Geraardsbergen blijft inzetten op kwaliteitsvol onderwijs én aandacht voor de mentale gezondheid van iedereen. We kijken dan ook tevreden terug op dit fijn samenwerkingsinitiatief en bedanken graag de organiserende partners voor dit interessante initiatief.

Klik op de onderstaande foto om heel wat foto’s te bekijken van deze jongerenmarkt.