kantoor.

De studierichting.

Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen.

Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad….

Je leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma.
In logistiek maak je kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke producten,voorraadadministratie…) en tijdens het uitvoeren van je taken leer je initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen.
Je wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken.
Stages geven je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.

Lessentabel.

Basisvorming.

5e6e
Levensbeschouwelijk vak22
LO22
Frans11
Engels11
GOALZ – MAVO/Nederlands44
GOALZ – Wetenschappen/Wiskunde44

Specifiek gedeelte.

5e6e
Engels22
Frans33
Nederlands11
Stage kantoortechnieken48
Boekhouding22
Dactylografie/toeg.inf.43
Kantoortechnieken41
Toegepaste economie22
Toegepaste informatica 22

Vrije ruimte.

5e6e
Handelscorrespondentie Nederlands11
Handelscorrespondentie Frans 11

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).