naamloos jaar.

Wie slaagt in het zesde of zevende leerjaar BSO en daarna zijn kans op slagen wil verhogen in het hoger onderwijs, kan terecht in deze richting. Dit zevende leerjaar is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.

De praktische, concrete aanpak in het BSO wordt hier omgezet in een meer theoretisch en abstracte benadering, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. De student wordt geacht in dit schakeljaar het niveau van de TSO-eindtermen te behalen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen. Dit zal zeker een pluspunt zijn voor de mentale vorming.

Wil jij na het 6e jaar in een arbeidsmarktgerichte opleiding (BSO) verder studeren? Heb je zin om na een praktijkgerichte opleiding goed voorbereid te starten in het hoger onderwijs? Dan is het 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs allicht iets voor jou. 

Interesse? Neem contact op met I. Janssens voor een intakegesprek.

lessentabel

Zevende naamloos jaar
Levensbeschouwelijk vak2
LO2
Frans1
Engels1
Economie2
Maatschappelijke vorming4
Natuurwetenschappen3
Nederlands5
Wiskunde 4
Seminarie hoger onderwijs (vakspecifiek)4