Scholengroep 20 publiceert podcast met Minister van Onderwijs Ben Weyts

“Deze podcast is de eerste in een hele reeks”

GO! scholengroep 20 wil mensen en meningen verenigen rond onderwijs. “Nadenken en debatteren over onderwijs zorgt ervoor dat we de kwaliteit in de klas steeds verhogen”, zegt algemeen directeur Isabelle Truyen. De scholengroep start in dat kader een podcastreeks over onderwijs. De eerste podcast is nu gepubliceerd en die heeft meteen een erg voorname gast: Minister van Onderwijs Ben Weyts.

GO! scholengroep 20 omvat vijftien GO!-scholen in Zuid-Oost-Vlaanderen. De scholengroep zet sterk in op onderwijskwaliteit en onderneemt een voortdurende zoektocht om onderwijs beter te maken. “We zijn steeds op zoek naar nieuwe inzichten over onderwijs”, aldus algemeen directeur Isabelle Truyen, “bovendien zijn we van mening dat nadenken en debatteren over onderwijs de kwaliteit verhoogt”.

Men tracht de inzichten over onderwijs zoveel als mogelijk te verspreiden onder het personeel van de vijftien scholen van de scholengroep. “Maar we treden nu ook naar buiten”, zegt Isabelle Truyen, “we maken een podcastreeks over onderwijs, teneinde iedereen die interesse toont te kunnen bereiken”. Deze podcasts zullen onder meer via Spotify beluisterd kunnen worden.

De eerste podcast heeft een bijzondere gast: Minister van Onderwijs Ben Weyts. “Minister Weyts draagt het concept excellentie hoog in het vaandel”, aldus Truyen, “en we wilden zijn ideeën rond excellentie eens aftoetsen met ons inzicht dat de gemiddelde leerling niet bestaat en dat elk kind uniek is”. De algemeen directeur benadrukt het feit dat men in Scholengroep 20 aan brede basiszorg doet op een manier die het net mogelijk maakt dat sterke leerlingen uitgedaagd worden.

Directeur Isabelle Janssens van GO! atheneum Geraardsbergen is verheugd dat haar school de podcastreeks mogelijk maakt. “Wij verzorgen de technische en organisatorische kant van dit project”, zegt Janssens, “wij beschikken over een studio maar ook over een breed netwerk met veel potentiële gasten voor onze podcasts”. De school schakelt zich in in verschillende Europese en Vlaamse projecten en daardoor heeft het atheneum (onder meer) onderwijsinfrastructuur die andere scholen niet hebben. “Zoals een podcaststudio”, vult directeur Sonny Van den Stockt aan, “wij maken met onze leerlingen podcasts en laten hen daarmee verschillende vaardigheden verwerven op het vlak van o.m. taal en burgerschap”. Er worden ook podcasts gemaakt als leermateriaal: er worden experts aan het woord gelaten in heel verschillende domeinen.

In de podcast met Minister Ben Weyts komen onder meer volgende zaken aan bod.

  • de Deltawerking, voor cognitief sterke leerlingen (‘hoogbegaafden’)
  • de getuigenis van een oud-leerling uit de agoraklas (zelfsturend onderwijs in de richting Humane Wetenschappen)
  • hoe kan (technische) innovatie excelleren mogelijk maken?
  • de valse tegenstelling tussen brede basiszorg en ‘de lat hoog leggen’
  • de (nieuwe) rol van de leerkracht

Dit is de start van een reeks en er volgen dus nog meer podcasts over onderwijs. “Ook onze volgende podcastgast is een heel belangrijke figuur uit het onderwijsveld”, zegt algemeen directeur Isabelle Truyen, “de afgevaardigd bestuurder van het GO!, Koen Pelleriaux”. De opnames zijn al achter de rug en de podcast wordt in de loop van het najaar gepubliceerd.

Wil je de podcast met Ben Weyts beluisteren? Tik in de zoekfunctie van Spotify ‘Excellentie in onderwijs’. Je kan ook luisteren (en kijken) via deze link: