Inspireren, enthousiasmeren en illustreren in leesclub ‘Wijze lessen’

Hoe maak je wijze lessen? Dat is de kernvraag van het boek met de gelijknamige titel van Tim Surma en enkele medeauteurs. Het boek behandelt de 12 bouwstenen van effectieve didactiek. Op onze school gingen we deze week van start met een heuse leesclub, waarvan de leden op regelmatige tijdstippen enkele inhouden van het boek onder de loep nemen. Er is tijd en ruimte voor inspiratie en dialoog, voor begrip en verwondering.

Omdat wij elke leerling op de correcte manier willen ondersteunen en begeleiden, hebben we efficiënte methodieken van differentiatie nodig. En die leer je niet op één-twee-drie. Niet alleen de interessante leerinhouden van het boek zijn stichtend; ook de ervaringen die de vakleerkrachten uit verschillende vakgebieden meebrengen, bieden een grote meerwaarde om nog effectievere lessen uit te werken en dat kan de kwaliteit van ons onderwijs en het leerproces van leerlingen alleen maar ten goede komen.

De leesclub draagt niet alleen bij aan de interne professionalisering van onze leerkrachten; het is gewoon ook heel fijn om op een ongedwongen, informele manier met collega’s van gedachten te wisselen over gezamenlijke interesses, ideeën en praktijkervaringen.